Демократичний політичний режим - Презентация

бесплатно 0
4.5 58
Ознаки та типологія демократичних систем. Регіональна ієрархія влади. Система виборів до представницьких органів. Виборні державні посади. Автономія громадських організацій. Однопалатний та двопалатний парламент. Католицизм, протестантизм та демократія.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Демократичний політичний РЕЖИМДЕМОКРАТІЯ - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія ), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія ). У класифікації держав, запропонованій Аристотелем, воно означало «правління всіх », на відміну від аристократії (« правління обраних »), і монархії (« правління одного»). У класифікації держав, запропонованій Аристотелем, воно означало «правління всіх », на відміну від аристократії (« правління обраних »), і монархії (« правління одного»).Основними ознаками демократичного політичного режиму є: - наявність конституції , яка закріплює повноваження органів влади й управління , механізм їх формування ; - визначено правовий статус особистості на основі принципу рівності перед законом; - поділ влади на законодавчу , виконавчу та судову , - вільна діяльність політичних і громадських організацій ; - обов?язкова виборність органів влади ; - розмежування державної сфери та сфери громадянського суспільства ; - економічний та політичний , ідеологічний плюралізм (заборони торкаються лише антилюдських ідеологій ).Типологія демократичних систем Домінуюча гілка влади Парламентська демократія . Уряд і його глава (премєр-міністр ) також можуть бути підзвітні церемоніальному главі держави (монарху, президенту чи спеціальному органу).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?