Демократія, економічна свобода та економічний порядок - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 100
Демократія - спосіб державотворення і гуманізації суспільних відносин, критерії виміру. Здійснення ринкових реформ в Україні: етапи становлення економічної свободи. Національна самоорганізація суспільства, її вплив на ефективність ринкових трансформацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Соціальні критерії - соціальна рівність: усі соціальні верстви виборців мають рівні права обирати владу (депутатів, президента, уряд, місцеве управління) і бути обраними. Організаційні критерії - влада обраної виборцями більшості: владні структури формуються за принципом більшості отриманих голосів кандидатами на виборах; групування представників обраних меншістю голосів для недопущення до влади представників обраних більшістю голосів і самим сформувати владу не відповідає принципу демократії загалом. Моральні критерії - гідність і чесність представників влади: більшість і меншість, влада і опозиція діють згідно з конституцією і законами країни, не допускають ідеологічних, національних, політичних, економічних, соціальних, організаційних спекуляцій, памятають про пріоритет національних і державних, регіональних інтересів та інтересів осіб, а не своїх власних. Навпаки, вона спонукає до активної підприємницької діяльності, розширення її видів, справедливого розподілу продукту, обєднання зусиль, праці і капіталу для досягнення позитивних економічних та соціальних результатів. Вона спонукає до захисту відносин прав і свобод людини в політичній, економічній і соціальній сферах конституціями і законами країн, які запроваджують демократію і встановлюють відносини з іншими країнами.Економіка як суспільне явище розвивається на основі дії обєктивних суспільних законів, зокрема законів відтворення населення, відтворення виробництва та ін. Теорія національної економіки вчить, що в основі формування господарства країни є вимоги дії таких обєктивних законів: - господарсъкої збалансованості: Qц = VГМ де Q, - фізична кількість товарів, робіт і послуг; Qц = v Гм (або рівняння ринку), де Оц - національна пропозиція, v ГМ - національний попит, засвідчує, що головними субєктами ринку є продавець (виробник) товарів, робіт і послуг та покупець (споживач) тих самих товарів, робіт і послуг. їхня поведінка на ринку зумовлена вимогами дії закону рівноваги та збалансованості. Економічна свобода з погляду інтересів двох субєктів ринку: - економічна свобода виробника (продавця): характеризує вільний вибір виробника організувати той вид діяльності, випускати той вид продукції і в такій кількості, які забезпечують йому визначений ним його економічний інтерес, тобто доходи, соціальний статус та ін.; Таке нагромадження означало відокремлення значної частини дрібних виробництв і споживачів від капіталу (засобів виробництва) і перетворення їх на юридично вільних, але економічно залежних найманих працівників, з одного боку, і зосередження засобів виробництва, інших видів багатства в руках незначної меншості - з другого.Поняття "економічний порядок" асоціюється з прозорим і зрозумілим для усіх субєктів ринку рухом потоків грошей, товарів, робіт і послуг, праці, капіталів. Означений ланцюжок залежить від багатьох факторів: вільних ринкових цін, приватної власності на засоби виробництва (за якої кожне підприємство намагається здобути максимальний прибуток та конкуренції серед виробників. При тому слід зауважити, що власність на капітал є найважливішим чинником господарського системотворення на всіх рівнях: підприємства, галузі, регіону, країни загалом. Власність - це узаконене право субєкта на володіння капіталом чи майном, які приносять йому прибуток. Це досить спрощене визначення, але воно містить важливі складові компоненти всієї системи відносин власності на капітал чи майно Основними ж компонентами системи відносин власності, які випливають з даного визначення, є субєкт власності, обєкт власності і предмет власності.

План
План

1. Сутність демократії та її місце в самоуправлінні економікою

2. Економічна свобода і її основи

3. Економічний порядок як система узгоджених інтересів

1. Сутність демократії та її місце в самоуправлінні економікою

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?