Демографічні, етнічні та інші особливості функціонування економіки України в період 1991-2005 рр. - Реферат

бесплатно 0
4.5 172
Дослідження сутності соціально-демографічної кризи та вплив етнічної неоднорідності та інших факторів на економічну модель України на підставі статистичних даних. Характеристика української кризи та деякі варіанти подальшого розвитку економічної ситуації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета реферату - розкрити сутність соціально-демографічної кризи, та вплив етнічної неоднорідності та інших факторів на економічну модель України на підставі статистичних даних.Кучми населення країни зменшилося на 5,014 млн. осіб, приїхало в державу 0,342 млн. осіб, виїхало 1,245 млн. осіб, померло 4,223 млн. осіб (табл. Якщо взяти середній природній приріст населення України за 10 років до 1992 р. 100 тис. осіб на рік, то можна порахувати чисельність ненароджених українців за 1992-2005 pp. За 2003 р. вона зменшилася на 382 тис. осіб, з яких частка природного скорочення населення становила 93,6 % (356,8 тис. осіб), а міграційного відповідно 6,4 % (24,2 тис. осіб). Згідно з оптимістичними прогнозами до 2006 р. чисельність населення України зменшиться до 43,3 млн. осіб, а за песимістичними - до 40,3 млн. осіб [2]. Сьогодні 5 млн. українців працюють за межами України як остарбайтери, отримуючи мізерну зарплатню на рівні 300-400 євро (порівняємо: мінімальна зарплата в країнах Європи становить 1 тис. євро; в Україні середня заробітна плата дорівнює близько 60 дол.) [2].В 1989 р. згідно з переписом 72,7 % заявили себе українцями, 22,1 %-росіянами, а 5,2 % - представниками інших національностей. Так, 12,3 % українців подали російську мову як свою рідну, тоді як серед росіян усього 1,6% вважали рідною іншу ніж російську мову. Відкритих проявів протесту немає, тому що для багатьох громадян майбутні економічні вигоди вбачаються надійнішими в Україні ніж, наприклад, в Росії. В економічних міркуваннях цих людей вирішальними є такі три моменти: 1) багато росіян та „сумнівних" українців мають тепер добрі посади та значну матеріальну вигоду. Найбільша відмінність між українцями і росіянами полягає перш за все в тому, що росіяни - народ імперський [13].В дійсності управляють владолюбні і жадібні елітні групи, які представляють націю, ідеологію, капітал, військо, релігію, кримінал. Колективний розум народу - „суспільна думка" - підлягає всім недолікам будь-якого розуму: обмеженість, субєктивність, захоплюваність. Соціалізм радянського типу в порівнянні з капіталізмом майже вдвічі поступається за темпами зростання щодо НТП, продуктивності праці, за витратами матеріалів та енергії, за якістю товарів, часткою особистого споживання в складі валового продукту, щодо екології. Це відбувалося тому, що в СРСР більше засобів ішло на озброєння, витрати, відтворення техніки через її низьку якість і обслуговування при високих витратах матеріалів. Якщо врахувати, що продуктивність праці була вдвічі меншою, то і отримаємо, що особисте споживання в Радянському Союзі було в 4-6 разів менше, ніж у Європі.Україна, поряд із Росією, втрачає населення найшвидшими у світі темпами.

План
ЗМІСТ

Вступ

1.Соціально-демографічна криза

2. Вплив етнічної неоднорідності та інших факторів на економічну модель України

3. Нетрадиційний погляд на вибір Україною економічної моделі

Висновок

Література

Вывод
Україна, поряд із Росією, втрачає населення найшвидшими у світі темпами. Це означає, що навіть створені нові робочі місця залишаться пустими. Ніяких ознак того, що у найближчі роки ця тенденція зникне, немає. Світовий досвід показує, що однією з причин спаду народжуваності є так званий консюмеризм, коли масова культура стимулює серед населення максимальне споживання матеріальних благ.

Нами були розглянуті демографічні, етнічні та інші особливості функціонування економіки України в період 1991 - 2005 р.р., та виявлені тенденції впливу цих факторів на останню тощо.

Список литературы
1. Кульчицький С // Дзеркало тижня. - 2002. - 23 листопада.

2. Соскін О. Пять структурних криз у 2003 p. // Економічний часопис. - 2004.

3. Рижук С. Власна агромодель народилася в ... реанімації // Дзеркало тижня. - 2002. -№ 20.

4. Соскін О. // Економічний часопис. - 2005. - № 5-6.

5. Рожен О. Вожди из пены // Дзеркало тижня. - 2002. - 13 липня.

6. Дробноход Н. Державний лабіринт для українського народу // Дзеркало тижня. - 2003. - № 16.

7. Єрохін С. Бермудський трикутник // www.soskin.info .

8. БАЗІВД. Коли в Севастополь прийде рік України? // Дзеркало тижня. - 2004. - № 25 (500).

9. Яковенко Н.Г. Що росіянину здорово, то українцю - смерть // Дзеркало тижня. - 2004. - № 9.

10. Крючкова И. Пять шагов в сторону от рынка // Дзеркало тижня. - 2001. - №2(326).

11. Економіка України. Підсумки перетворень та перспективи зростання. Інститут економічних прогнозів НАНУ / За ред. акад. НАНУ B. М. Гейця. - К., 2000.

12. Ніколаєнко С. Вищій школі - державну турботу // Дзеркало тижня. - 2005. - № 3.- С. 13.

13. Яковенко Н.Г. Що росіянину здорово, то українцю - смерть // Дзеркало тижня. - 2004. - № 9.

14. Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. - М 1965.-Т. 3.

15. Ганна Гошко для УП // www.pravda.com.ua

16. Амосов Н. Не может не быть ничего // Бизнес. - 1999 -№32, 33.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?