Управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 133
Дослідження сучасного стану управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства. Аналіз інформаційно-методичного інструментарію його діагностики, нейтралізації й контролю. Характеристика організаційної моделі системи управління ризиком.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.В. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі економіки підприємства Керченського морського технологічного інституту Державного департаменту рибного господарства Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Новік Людмила Іванівна, Ялтинський університет менеджменту Міжнародного науково-технічного університету, завідувач кафедри економіки і менеджменту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Чепурко Віктор Васильович, Кримський інститут бізнесу, завідувач кафедри фінансів кандидат економічних наук, професор Ульянченко Олександр Вікторович, Харківський національний аграрний університет ім. Захист відбудеться 16 березня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті за адресою: 62483, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного аграрного університету за адресою: 62483, м.Інша причина високої ризикованості підприємницької діяльності підприємств практично всіх галузей економіки полягає в неадекватному ринковим вимогам стані управління підприємницьким ризиком господарюючих субєктів. Недооцінка або ігнорування фактора ризику приводить, у кращому випадку, до зниження ефективності господарської діяльності, у гіршому - до ліквідації субєкта підприємництва. Без урахування фактора ризику в господарський діяльності не обійтися, а створити ефективний механізм функціонування підприємства на основі моделі безризикового господарювання неможливо. Наукові дослідження з питань управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства, на яких причини виникнення й прояву ризиків обумовлені специфікою їхньої господарської діяльності і мають свої особливості, відсутні. Дотепер не розроблена теоретико-методологічна база управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства, що вносять суттєвий вклад у забезпечення продовольчої безпеки країни.Це дозволило сформулювати сутність і позначити специфіку управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства. Сутність управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства складається із сукупності взаємозалежних елементів - цілей, принципів, функцій, критеріїв, а також організаційно-правових, фінансово-економічних і інформаційно-методичних засобів, забезпечуваних органами державної влади та управління і керівниками та фахівцями рибодобувних підприємств. Формування стратегії управління підприємницьким ризиком повинне відбуватися у режимі реального часу і враховувати такі принципи управління підприємницьким ризиком, як: усвідомленість ризику; порівнянність рівня прийнятих ризиків з рівнем прибутковості господарських операцій; порівнянність рівня прийнятих ризиків з фінансовими можливостями підприємства; урахування фактора часу в управлінні ризиками; урахування можливості передачі ризиків та ін. Активна політика управління підприємницьким ризиком реалізується через систему управління підприємницьким ризиком, що є складовою частиною системи управління підприємства, і включає до себе забезпечувальну й функціональну частини. Високий рівень фінансових втрат підприємств океанічного рибальства і показників, що характеризують підприємницький ризик, обумовлено відсутністю власних обігових коштів у валюті, неспроможністю держави в питаннях фінансування підприємств галузі, неможливістю ведення самостійного ліцензійного промислу в економзонах іноземних держав, що спонукало адміністрацію рибодобувних підприємств до співробітництва з інофірмами на невигідних для підприємств умовах і різко скоротило кількість суден на промислі.У дисертації представлені теоретичне узагальнення та рішення наукової проблеми, сутність якої полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних основ і удосконалюванні управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства. Управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства, як функціональний напрямок їхньої діяльності, обумовлено обєктивним характером підприємницького ризику й активною дією факторів невизначеності і мінливості зовнішнього середовища, що впливають на ефективність рибальського бізнесу у Світовому океані, а його удосконалювання - неадекватним ринковим вимогам станом системи управління підприємницьким ризиком. Ідентифікація факторів і класифікація різновидів підприємницького ризику підприємств океанічного рибальства, а також виділення конкретних субєктів та обєктів управління підприємницьким ризиком дозволили визначити основні напрямки його зниження і нейтралізації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?