Управління підбором і наймом персоналу на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "М’ясна фабрика Фаворит Плюс" - Статья

бесплатно 0
4.5 225
Дослідження системи підбору та найму персоналу на підприємстві як базового елементу системи управління персоналом. Підготовка портрету ідеального працівника. Джерела залучення кандидатів. З’ясування проблем у системі найму персоналу на м’ясній фабриці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління підбором і наймом персоналу на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «мясна фабрика «Фаворит Плюс» Досліджена система підбору та найму персоналу на підприємстві як базовий елемент системи управління персоналом та один з головних факторів його успішного функціонування в сучасних умовах.Які б технічні можливості, організаційно-управлінські переваги не відкривалися перед підприємством, воно не почне працювати ефективно без відповідного людського ресурсу, адже все залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і бажання працювати. Система підбору та найму персоналу, будучи основною частиною системи управління підприємством, є вирішальною умовою, що дозволяє забезпечити досягнення цілей підприємства та зберегти його стійкість у ринковому середовищі. Система підбору та найму персоналу у загальній системі управління персоналом забезпечує ефективне функціонування підприємства, яке у теперішніх умовах цілком залежить від якості його основного і найціннішого ресурсу - кадрів. Ефективне управління персоналом, зокрема проблеми підбору та найму, увійшли в число практичних завдань та чинників економічного успіху. Уявлення про систему підбору та найму персоналу, як про складну систему, з безліччю її елементів, що впливають один на одного, незалежно від їх спрямування, не можна назвати детально відпрацьованою, оскільки в даних публікаціях відсутній цілісний підхід до вивчення взаємозалежності окремих функцій системи підбору та найму персоналу.Аналіз чинної системи підбору та найму персоналу на ТОВ «Мясна фабрика «Фаворит Плюс» дозволив виявити ряд проблем. В основу аналізу покладено вирішення ряду завдань: вивчення особливостей функціонування чинної системи підбору і найму персоналу на ТОВ «Мясна фабрика «Фаворит Плюс»; аналіз можливих шляхів її удосконалення; аналіз показників руху персоналу на підприємстві за останні 5 років; визначення потреб підприємства у персоналі та розробка прогнозу цих потреб, виходячи із показників руху персоналу на підприємстві; аналіз витрат на підбір і прийом персоналу на ТОВ «Мясна фабрика «Фаворит Плюс» та їх оптимізація; використання при підборі персоналу можливостей кадрового резерву, пошук персоналу за рекомендаціями вже працюючих осіб, моніторинг випускників ВНЗ та запрошення їх до подальшої співпраці, аналіз сайтів пошуку роботи та ін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?