Управління освітніми проектами в безпеко-орієнтованих системах засобами віртуального ситуаційного центру - Статья

бесплатно 0
4.5 198
Сформовано й описано профілювання місії проекту "Віртуальний ситуаційний центр формування безпеко-орієнтованої культури". Для створення онлайн-платформи віртуального ситуаційного центру формування безпеко-орієнтованої культури використано систему Moodle.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління освітніми проектами в безпеко-орієнтованих системах засобами віртуального ситуаційного центруУ статті проведено ґрунтовний аналіз проведених досліджень з упровадження інформаційних і web-технологій в освітніх проектах, що дозволило сформувати проблематику формування безпеко-орієнтованої культури і сформувати актуальність проведення дослідження щодо реалізації освітнього проекту створення віртуального ситуаційного центру. Сформовано й описано профілювання місії проекту «Віртуальний ситуаційний центр формування безпеко-орієнтованої культури», яке визначає основні вектори розвитку проекту. Використання даної системи, що розповсюджуються по ліцензії GPL і перевірено світовою практикою, є суттєвою перевагою використання віртуального ситуаційного центру формування безпеко-орієнтованої культури, у доповненні із забезпеченням ефективного доступу до електронних навчальних матеріалів у зручний для користувача час. Сформована комунікаційна модель управління проектом упровадження віртуального ситуаційного центру, що описує залежності створення віртуального ситуаційного центру та функціонування його компонентів. Сформирован и описано профилирования миссии проекта «Виртуальный ситуационный центр формирования безопасность-ориентированной культуры», которое определяет основные векторы развития проекта.У багатьох субєктах проектного середовища освітніх проектів у галузі безпеки: вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів здійснюється вивчення базових правил безпеки на виробництві й у побуті, навчання до реагування на пожежі чи надзвичайні ситуації. Упровадження інформаційних і web-технологій в освітніх проектах - це комплекс інструментальних заходів, що спрямовуються на підвищення якості продукту освітнього проекту й оптимізацію процесу отримання продукту проекту. Проте отримані наукові результати досить важко адаптувати до проблеми розробки моделей, методів та механізмів упровадження програми освітніх проектів саме в безпеко-орієнтованих системах, зокрема створення віртуального ситуаційного центру з різних циклів підготовки фахівців підрозділів рятувальної служби. Утім, щоб забезпечити якісний рівень кваліфікації фахівців, що отримали освіту раніше, й нині працюють у системі забезпечення безпеки необхідно впроваджувати інноваційну концепцію управління освітніми проектами з використанням віртуального ситуаційного центру. Формально процес управління освітніми проектами в безпеко-орієнтованих системах запишемо таким виразом: де Pp - планування проекту і заходи з оптимізації елементів віртуального ситуаційного центру; Ef - надійність й ефективність функціонування віртуального ситуаційного центру; Pk - контроль параметрів функціонування віртуального ситуаційного центру; Cc - платформа управління віртуальним ситуаційним центром.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?