Управління основними засобами на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства - Статья

бесплатно 0
4.5 169
Аналіз системи показників ефективності використання основних засобів на підприємствах галузі. Аналіз даних щодо складу і структури основних засобів водопровідно-каналізаційного господарства Харкова. Напрями управління основними засобами на підприємствах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління основними засобами на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства кандидат економічних наук, доцентЗвідси випливає висновок, що створення внутрішньої системи ефективного управління основними засобами на підприємствах ВКГ повинно забезпечувати їх стале функціонування і розвиток, а також максимізацію економічних і фінансових результатів діяльності. каналізаційний управління засіб Існуюча класифікація оціночних показників ефективності управління основними засобами ВКГ передбачає вирішення управлінських завдань: оцінки і обліку техніко-економічного стану та ефективності основних засобів; оцінки рівня організаційної системи управління основними засобами; результативності системи управління основними засобами підприємств ВКГ; обґрунтування та створення ефективної системи управління основними засобами. При проведенні системного економічного аналізу стану управління основними засобами на підприємствах ВКГ важливим є розробка і побудова моделей, що відображають істотні властивості реальної системи управління основними засобами і забезпечують їх ефективне відтворення в умовах ринкових відносин. У разі виявлення негативних відхилень повинні бути визначені їх причини, виявлені основні фактори, що знижують ефективність використання основних засобів на підприємстві ВКГ, і розроблена система заходів щодо усунення негативних впливів та коректування ходу процесу управління основними засобами. Фондовіддача Виражає вартість послуг, що припадає на 1 грн. основних засобів, відображаючи тим самим рівень ефективності використання основних засобів ВКГ.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?