Управління організаційними нововведеннями в системі інноваційного менеджменту підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Роль і місце організаційних нововведень у системі інноваційного менеджменту ВАТ МК "Азовсталь". Механізм управління індивідуальним та системним опором. Розробка методу оцінки економічної ефективності управління процесом організаційних нововведень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління організаційними нововведеннями в системі інноваційного менеджменту підприємства 02 - Економіка і управління науково-технічним прогресомРобота виконана на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Шаталова Тетяна Степанівна, Донецький національний університет доцент кафедри економічної кібернетики (м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Хобта Валентина Михайлівна, Донецький національний технічний університет, завідувач кафедри економіки підприємства (м. Донецьк) кандидат економічних наук Мельникова Марина Віталіївна, Інститут економіки промисловості НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств (м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету (83055, м.Для досягнення цієї мети в роботі поставлено та вирішено такі задачі: досліджено проблему впровадження організаційних нововведень на промислових підприємствах, визначено роль і місце організаційних нововведень у системі інноваційного менеджменту підприємств; розроблено концепцію управління організаційними нововведеннями, що побудована на основі моніторингу рівня готовності підприємства до організаційних нововведень; При цьому отримано такі основні наукові результати: вперше: розроблено концепцію системи управління організаційними нововведеннями, що ґрунтується на системному підході, враховує взаємозвязок параметрів інновації і підприємства, дозволяє оцінити доцільність впровадження конкретного нововведення на окремому підприємстві і розробити управлінські рішення, спрямовані на підвищення ефективності інноваційного процесу; розроблено механізми управління готовністю підприємства до нововведень, що базуються на методі діагностичного аналізу факторів індивідуального і системного опору та дозволяють підвищити ефективність управлінських рішень щодо планування, організації, контролю та мотивації інноваційної діяльності, скоротити терміни впровадження нововведення, і як наслідок, знизити витрати ресурсів; У першому розділі “Методологічні основи управління організаційними нововведеннями в системі інноваційного менеджменту підприємства” визначена необхідність розробки нових методичних основ і методів оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств, досліджуються й аналізуються сучасні підходи до визначення понять “інновація”, “нововведення”, “інноваційний процес”, “організаційне нововведення”.У дисертаційній роботі поставлена і вирішена задача формування системи управління процесом впровадження організаційних нововведень на основі синтезу запропонованих механізмів управління опором, що дозволяють підвищити ефективність здійснення інноваційних процесів на підприємстві. Запропоновано власне визначення поняття опору змінам, здійснена класифікація факторів, форм прояву, наслідків опору організаційним нововведенням, обґрунтовано економічну сутність явища опору, що обумовило вибір напрямків формування механізмів управління організаційними нововведеннями на підприємстві. Сформульовано поняття, визначено сутність готовності підприємства до організаційних нововведень. Обґрунтовано комплекс механізмів управління організаційними нововведеннями: механізм управління індивідуальним опором, механізм управління системним опором, що дозволяє відкоригувати методи управління процесом реалізації нововведення з урахуванням стратегічної вагомості відповідних факторів для підприємства.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?