Управління нематеріальними активами: проблеми та основні шляхи їх вирішення - Статья

бесплатно 0
4.5 141
Дослідження ролі нематеріальних активів для забезпечення функціонування та розвитку підприємств. Обґрунтування необхідності здійснення управління нематеріальними активами. Визначення методів оцінки нематеріальних активів та методів створеної вартості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
MANAGEMENT OF NON-MATERIAL ASSETS: PROBLEMS AND MAIN WAYS OF THEIR SOLVINGОбґрунтовано необхідність здійснення управління нематеріальними активами та виділено основні етапи процесу управління нематеріальними активами. Особливої актуальності в системі теоретичних засад формування і використання активів підприємств набуває обєктивність їх оцінки та визначення шляхів удосконалення управління розвитком оцінки активів. Управління нематеріальними активами це складний процес, який потребує проведення їх оцінки, структурування, розробки стратегії розвитку та ін. Відповідно до цільової спрямованості, у статті передбачається рішення таких задач, як узагальнення і систематизація теоретичних положень щодо економічної категорії «активи підприємства», у тому числі категорії «нематеріальні активи»; дослідження основних напрямів покращання якості управління активами для нейтралізації тих факторів, що негативно впливають на стан забезпеченості підприємства активами; визначення шляхів подальшого вдосконалення управління активами підприємства і розробка відповідних пропозицій. нематеріальний актив оцінка вартість Уважаємо, що в процесі управління нематеріальними активами доцільним буде виділення таких етапів: стратегічна діагностика, яка включає формування інформаційної бази щодо управління нематеріальними активами, та аналіз ефективності використання існуючих активів; оцінка вартості та структури нематеріальних активів; визначення цілей управління нематеріальними активами; розробка стратегії розвитку нематеріальних активів; розробка комплексу заходів по реалізації стратегії на основі організації відповідних бізнес-процесів з управління нематеріальними активами, розробки системи мотивації персоналу; оцінка ефективності та якості управління нематеріальними активами на основі створеної ними вартості; контроль даного процесу та коригування за результатами контролю стратегії розвитку нематеріальних активів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?