Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
Комплекс засобів управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти. Психолого-педагогічні дослідження із питань управління навчально-творчою діяльністю школярів. Діалектичний принцип всебічності як сукупність підходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Лозова Валентина Іванівна, Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Захист відбудеться "23” листопада 1999 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.04 у Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.У цих умовах виявляється доцільною розробка теоретичних основ управління навчально-творчою діяльністю школярів з метою формування соціально активних членів суспільства. Психолого-педагогічні проблеми управління навчально-творчою діяльністю досліджувались у таких основних напрямах: обґрунтування теоретичних основ управління (В.І. Вивчення досвіду роботи загальноосвітніх навчально-виховних закладів показало, що вчителі використовують різні засоби управління навчально-творчою діяльністю учнів, але ці засоби здебільшого розробляються ними емпірично, на основі інтуїтивних уявлень, без належного наукового обґрунтування. Вказані недоліки педагогічної теорії та практики породжують протиріччя: між соціальними змінами, повязаними з процесами інформатизації у суспільстві, і консервативним за своєю сутністю процесом навчання у загальноосвітніх навчально-виховних закладах; між необхідністю формування творчої особистості школяра і незавершеністю створення загальної теорії управління навчально-творчою діяльністю; між наявністю емпіричного досвіду розробки та використання засобів управління навчально-творчою діяльністю і майже повною відсутністю педагогічних досліджень особливостей їх проектування і застосування в умовах інформатизації освіти. У відповідності з обєктом, предметом та метою дослідження було висунуто наукову гіпотезу: використання комплексу засобів управління навчально-творчою діяльністю учнів, до складу якого входять задачі на продуктивну діяльність та евристики, у педагогічному процесі в умовах інформатизації освіти забезпечує підвищення якості знань учнів, оволодіння ними досвідом творчої діяльності.У першому розділі "Навчально-творча діяльність школярів у педагогічному процесі загальноосвітнього навчально-виховного закладу" наведено особливості педагогічного процесу в умовах інформатизації освіти, сутність та засоби управління навчально-творчою діяльністю школярів. Дослідження педагогічного процесу із застосуванням сукупності підходів дозволило виявити його особливості в умовах інформатизації освіти, які полягають у тому, що: проблема оптимізації педагогічного процесу вирішується вчителем через застосування сукупності інформаційних технологій: технології навчання, технології проектування засобів управління навчальною діяльністю учнів, педагогічної технології; змінюється характер діяльності учителя й учнів: творча діяльність учителя виявляється в розробці та застосуванні сукупності інформаційних технологій, здійсненні оптимального управління діяльністю учнів; навчально-творча діяльність учнів грунтується на високому рівні мотивації. Навчально-творча діяльність учня має місце на тих етапах педагогічного процесу, результатом яких є створення обєктивно чи субєктивно нового, і включає процеси розпізнавання, оцінювання, перетворення. Експеримент відбувався у процесі вивчення геометрії учнями восьмих класів (97 учнів), які не мали досвіду роботи з компютером, а також - на уроках інформатики з учнями одинадцятих класів (56 учнів) у закладі із сучасною компютерною базою.Особливості педагогічного процесу в умовах інформатизації освіти полягають у тому, що завдяки використанню інформаційних технологій у навчанні забезпечуються умови для функціонування такого середовища, яке сприяє становленню і розвитку інформаційно-педагогічної взаємодії між учителем і учнями; в результаті характер їхньої діяльності змінюється: творча діяльність учителя виявляється у здійсненні оптимального управління діяльністю учнів, а навчально-творча діяльність учнів грунтується на високому рівні мотивації завдяки збільшенню ваги орієнтовної діяльності, придбанню ними досвіду навчально-пізнавальної орієнтації. визначити етапи навчально-творчої діяльності учнів у процесі розвязання дослідницького завдання; на кожному етапі виявити сутність діяльності, можливі утруднення й уміння, що формуються в результаті діяльності.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?