Управління навчальним процесом у центрі довузівської підготовки як дидактична система - Статья

бесплатно 0
4.5 161
Напрями розвитку системи довузівської підготовки майбутніх студентів як системи навчально-пізнавальної діяльності. Структура навчального процесу центру довузівської підготовки як системи, що перебуває в постійному розвитку, його основні компоненти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління навчальним процесом у центрі довузівської підготовки як дидактична системаМета статті - розглянути навчальний процес у центрі довузівської підготовки як систему організації навчально-виховної діяльності, в основі якої - органічна єдність і взаємозвязок викладання й учіння, що спрямовані на досягнення цілей навчання і виховання. Формування мотивів навчання передбачає створення умов для появи внутрішніх спонукань до навчання, усвідомлення їх слухачами і подальшого саморозвитку ними своєї мотиваційної сфери. У межах формування пізнавальних мотивів цільового компоненту здійснюється цілепокладання, що передбачає ретельне планування викладачами навчально-пізнавальної діяльності слухачів; формування у них усвідомлених потреб і мотивів навчання; підвищення якості навчання й оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності слухачів. Чітко визначена таксономія цілей навчання викладачами центру довузівської підготовки дозволяє продуктивно організовувати навчально-пізнавальну діяльність слухачів, спілкування та самоконтроль їхньої діяльності. Викладач центру довузівської підготовки здійснює трансформацію зовнішніх цілей у тактичні та оперативні цілі навчання слухачів; тобто моделює процес управління навчально-пізнавальною діяльністю слухачів, який спрямований на формування у них необхідних потреб і мотивів до навчання, досягнення цілей навчання і здійснює таким чином переклад вимог суспільства у внутрішні цілі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?