Управління матеріальними ресурсами при виробництві соціально значущої продукції в умовах конкретного підприємства - Статья

бесплатно 0
4.5 215
Пошук шляхів забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів. Зниження матеріаломісткості за рахунок раціонального застосування металів на основі вдосконалення технологічних процесів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВАВ сучасних ринкових умовах перед українськими виробниками гостро постає завдання пошуку шляхів забезпечення високого рівня конкурентоспроможності, що потребує впровадження заходів, покликаних сприяти підвищенню ефективності використання всіх складових елементів економічної системи підприємства, зокрема матеріальних ресурсів. Оскільки матеріальні ресурси є найбільш вагомою складовою витрат виробничих підприємств, раціоналізація їх використання у разі виробництва соціально значущої продукції, якою є спортивні товари, створює передумови для обґрунтованого зниження цін останньої і забезпечення її доступності для широких верств населення. У звязку з цим дослідження, повязані з вдосконаленням організації матеріалопотоків та управління матеріальними ресурсами на виробничих підприємствах, носять актуальний характер. Перший повязують в більшій мірі зі обсягами запасів матеріальних ресурсів, необхідних для безперебійного виробничого процесу та збільшення обсягів продукції, яка виготовляється. Використання матеріальних ресурсів досліджувалась за інформацією підприємства ТОВ «Компанія «Спорттехніка», що входить до структури концерну «Інтер Атлетика», який є лідером українського ринку з виробництва та реалізації спортивного обладнання для дому, професійного спортивного обладнання, вуличних тренажерів для занять спортом на відкритому повітрі, дитячих ігрових комплексів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?