Управління лізингом на промислових підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 92
Дослідження процесу забезпечення управління фінансовими послугами по формі кредитування при придбанні основних фондів підприємствами. Аналіз класифікації видів лізингу, та розрахунку таких платежів. Визначення оптимального строку лізингової угоди.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фінансово-економічних наукОднак ряд питань, повязаних з теорією і практикою управління лізингом на промислових підприємствах, залишаються недостатньо висвітленими, серед яких: відсутність механізму управління лізингом з боку промислового підприємства як лізингоотримувача, єдиної методики розрахунку лізингового платежу, комплексного підходу до визначення ефективності лізингу і розрахунку оптимального терміну лізингової угоди. При виконанні теми «Формування комплексної системи організації, планування й управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємств та організацій в умовах реформування економіки» (номер державної реєстрації 0103U004451) здобувачкою обґрунтовано використання лізингу в якості пріоритетного джерела придбання основних засобів, проаналізовано історичні аспекти виникнення лізингу і визначено три історичні етапи його розвитку, удосконалено класифікацію видів лізингу. Під час участі в темі «Організаційно-методичні аспекти формування й використання фінансово-економічних ресурсів на підприємствах машинобудування» (номер державної реєстрації 0104U009276) здобувачкою обґрунтовано необхідність введення податкових пільг для учасників лізингових операцій, розроблено методичний підхід до розрахунку лізингових платежів відповідно до українського законодавства, удосконалено методичний підхід до визначення ефективності лізингу. удосконалено методичний підхід до визначення ефективності лізингу, що дозволяє прийняти аргументоване рішення про доцільність придбання устаткування в лізинг у порівнянні із кредитом і умовами альтернативних лізингових угод, а також визначити, які зміни відбудуться в фінансовому стані промислового підприємства після реалізації лізингової угоди; Удосконалено: - методичний підхід до оцінки ефективності лізингу, який враховує основні положення теорії зміни вартості грошей в часі, фактор інфляції й ризик можливого дефіциту коштів у промислового підприємства, що дозволяє прийняти аргументоване рішення про доцільність придбання устаткування в лізинг і визначити зміни в фінансовому стані промислового підприємства при реалізації лізингової угоди;Для створення оптимально-сприятливих умов для управління лізингом на підприємствах України запропоновано низку заходів, серед яких: удосконалення законодавства з метою усунення в ньому протиріч, відмова від ототожнення лізингової операції з операцією купівлі, позбавлення лізингових операцій від сплати ПДВ, зменшення податку на прибуток, надання можливості використання механізму прискореної амортизації на лізингове обладнання, затвердження на законодавчому рівні єдиної методики розрахунку лізингового платежу, надання державних гарантій іноземним учасникам лізингових операцій. Класифікація видів лізингу: У другому розділі «Аналіз теорії і практики управління лізингом на промислових підприємствах»: - проаналізовано етапи управління і здійснення лізингової операції, можливі джерела фінансування лізингової угоди; Це дозволило обґрунтувати необхідність удосконалення методичного підходу до визначення ефективності лізингу, який би був комплексним - дозволяв визначити, яка з лізингових угод є для підприємства більш вигідною, і яким чином її реалізація вплине на фінансові показники діяльності промислового підприємства, враховував вплив інфляції на розрахунки і положення теорії про зміну вартості грошей в часі. Розроблений механізм управління лізингом на промисловому підприємстві дозволяє врахувати якомога більшу кількість факторів, ризиків і резервів підвищення ефективності використання лізингу на підприємстві; визначає принципи, цілі і завдання управління лізинговою угодою на кожному етапі і рівні управління; містить методи і інструменти управління лізингом, що в сукупності дозволяє забезпечити ефективність участі підприємства в лізинговій угоді. У третьому розділі «Методичні положення по підвищенню ефективності управління лізингом на промислових підприємствах» розроблено методичний підхід до розрахунку лізингових платежів, удосконалено методичний підхід до визначення ефективності і доцільності участі підприємства у лізинговій угоді, а також два способи визначення оптимального терміну лізингової угоди.У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено теоретичне обґрунтування й практичне рішення актуальної науково-прикладної задачі формування механізму управління лізингом з метою забезпечення ефективності його використання на промислових підприємствах.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?