Управління ліквідністю і фінансовою стійкістю підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 111
Аналіз структури активів і пасивів підприємства. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства. Оцінка кредитоспроможності компанії, забезпечення поточної діяльності власними оборотними засобами. Показники ділової активності організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління ліквідністю і фінансовою стійкістю підприємстваЗнання цих характеристик дає можливість визначити, якою мірою і протягом якого часу підприємство зможе виконувати свої грошові зобовязання перед іншими субєктами ринку. Чистий оборотний, або робочий, капітал ЧК (Net Working Capital) тісно повязаний з попередніми показниками ліквідності і відображує більш стійку частину оборотних активів, що фінансується за рахунок довгострокового боргу та власного капіталу: ЧК = Оборотні активи - Поточні зобовязання (Термін "власні оборотні засоби" досить умовний, оскільки підприємство має право власності на всі оборотні та необоротні активи, якими володіє.) Такий коефіцієнт, як і показник ВОК, на відміну від чистого оборотного капіталу майже не використовують у міжнародній практиці, оскільки власний капітал, як правило, дорожчий від позикового і фінансування за рахунок власних коштів не є безумовною перевагою для підприємств. Зростання ділової активності підприємства полягає насамперед у підвищенні ефективності використання ресурсів підприємства за рахунок прискорення оборотності ресурсів і скорочення періоду їх обороту.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?