Управління конкурентним потенціалом торговельної марки в ринковому середовищі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 147
Поняття конкуренції, сутність і методи визначення переваг і потенціалу підприємства в даній сфері. Торговельна марка і бренд: поняття та зміст, відмінності, методика розробки та оцінка ефективності. Управління конкурентним потенціалом торговельної марки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління конкурентним потенціалом торговельної марки в ринковому середовищі«Конкуренція є прагнення якнайкраще задовольнити критеріям доступу до рідкісних благ, це процес в якому беруть участь конкуренти», - вважає сучасний американський економіст П. Конкуренція є прагнення якнайкраще задовольнити критеріям доступу до рідкісних благ; це процес, в якому беруть участь конкуренти [51, с. Азоєв під конкуренцією розуміє «суперництво на якому-небудь терені між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї мети» [4, с. Аналіз структури і зміст формулювань і трактувань поняття «конкуренція» дозволяє зробити наступні висновки: а) поняття конкуренції, запропоновані різними авторами, не повною мірою відповідають вимогам системності і комплексності, тобто вони характеризують тільки один з безлічі аспектів конкуренції, встановлених А. Швейцарська організація «European management forum» приводить найглибше визначення: «Конкурентоспроможність - це реальна і потенційна здатність компаній, а також наявність у них для цього можливості проектувати, виготовляти і продавати в тих умовах, в яких їм доводиться діяти, товари, які за ціновими і неціновими характеристиками в комплексі привабливіші для споживачів, ніж товари їх конкурентів» [49, с.Аналіз трактувань конкурентоспроможності для різних обєктів дозволив уточнити визначення конкурентоспроможності підприємства і конкурентоспроможності товару, зясувати їх взаємозвязок і виділити категорію «конкурентний потенціал марки» як сукупність можливостей підприємства використовувати функціональні й емоційні властивості торговельної марки в системі управління ключовим чинниками успіху з метою посилення переваг в конкурентній боротьбі, закріплення ринкової позиції, формування стійкої переваги з боку споживачів, отримання можливостей для подальшого розвитку марки. Управляти конкурентним потенціалом торговельної марки значить трансформувати її в бренд, тобто збільшувати рівень знання, споживання, лояльності до марки, шляхом реалізації відповідних управлінських процедур і отримати в результаті значну ринкову частку в умовах зростання інтенсивності конкурентної боротьби на ринку. Як основний предмет вивчення конкуренції в галузі пропонується розглядати конкуренцію між торговельними марками, що отримали з боку споживача стійку перевагу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?