Участь профспілок у розгортанні позаекономічного стимулювання праці на промислових підприємствах: міжвоєнна доба - Статья

бесплатно 0
4.5 212
Тарифно-економічна політика, здійснювана у промисловості. Висвітлення проблеми участі профспілок. Підвищення норм виробітку при одночасному зниженні розцінок. Заходи примусового характеру. Ліквідація прогулів і загальне посилення трудової дисципліни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Участь профспілок у розгортанні позаекономічного стимулювання праці на промислових підприємствах: міжвоєнна добаТарифно-економічна політика, здійснювана у промисловості, зазвичай не вдовольняла робітників і фахівців, оскільки було очевидним небажання влади підвищувати належним чином оплату праці у звязку з поліпшенням результатів роботи. Утім, адміністративнопримусовими заходами не можна було підвищити продуктивність праці, тому компартійна влада ініціює запровадження розгалуженої системи позаекономічного стимулювання трудової активності працівників промисловості. Поширеними були наступні умови змагання: ліквідація прогулів і загальне посилення трудової дисципліни, активізація участі робітників у функціонуванні виробничих нарад, зменшення частки бракованих виробів і поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці, активізація розгортання винахідницького та раціоналізаторського руху, перехід до нових форм і методів виробництва, ліквідація виробничих простоїв та ін. У складі фабричнозаводського комітету перебував звільнений від іншої роботи працівник, до компетенції якого входила перевірка ходу виконання соцзмагання на підприємстві [13,арк.173]. Так, у довідці «Про недоліки в розвитку соцзмагання» від 21 червня 1929 р. зазначалося, що «робітники ставилися до соцзмагання недовірливо, вважаючи, що воно є лише заходом до погіршення їх становища», «ставилися як до кампанії, що навязана «зверху», яку примушують провести під страхом скорочення з роботи» тощо.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?