Товарне господарство і проблеми його сучасного розвитку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 104
Сутність, умови виникнення, специфіка, форми товарного господарства. Історія переростання товарно-грошового господарства у товарно-кредитне. Сучасні проблеми розвитку ринкового господарства в Україні в умовах транспортаційного періоду розвитку економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ Кафедра економічної теорії та економічних досліджень Курсова робота з навчальної дисципліни Економічна теорія на тему Товарне господарство і проблеми його сучасного розвитку Студентка І курсу групи: ЕП-11 напряму підготовки Економіка підприємства Цалко О. С. Керівник: Курилко В. О. Полтава 2013 ЗМІСТ Вступ 1. Генезис форм суспільного господарства. Об’єктивні основи, історія переростання товарно-грошового господарства у товарно-кредитне. Суть, функції та особливості кредитного господарства 3. Сучасні проблеми розвитку товарного господарства в Україні в умовах транспортаційного періоду розвитку економіки Висновок Список використаної літератури Додатки ВСТУП У процесі тривалої еволюції у всіх країнах світу затвердилося панування ринкової економіки як основної і найбільш ефективної форми ведення господарства . Її основу складає товарне виробництво. Обмеженість ресурсів виступила однією з причин суспільного поділу праці, спеціалізації галузей і видів людської діяльності. Мета теми ? розкрити закономірність виникнення і сутність товарної форми виробництва; з’ясувати сучасні проблеми його розвитку; охарактеризувати кредитне виробництво; розкрити протиріччя його формування . Взагалі, товарне господарство - це така організація національної економіки, коли продукти виробляють для обміну на ринку. Основними компонентами товарного господарства є гроші та ціни. Саме така форма господарювання є типовою для всіх докапіталістичних стадій розвитку суспільного виробництва. Цьому процесу значно сприяло й так зване первісне нагромадження капіталу ? насильницьке відокремлення виробників від засобів виробництва, а також розвиток купецького та лихварського капіталів. У колишньому Радянському Союзі, в тому числі і в Україні, роль товарного виробництва і товарно-грошових відносин недооцінювалася. Однією з головних передумов функціонування і розвитку товарно-грошового господарства є відповідність між масою товарів і кількістю грошей, що забезпечують обіг товарів. Золото виконує функцію грошового товару, загального еквівалента за умови, що його кількість достатня для товарообороту цієї країни. Адже він, як правило, можливий між підприємцями галузей, що безпосередньо повязані у процесі відтворення. Так, частка власних коштів у відношенні до пасивів у 70-х роках становила: у фірмах Японії - 20 відсотків, ФРН - близько 30, Великої Британії - приблизно 40 і в американських корпораціях - понад 50 відсотків [16, с.111]. У витратах населення зростають платежі щодо кредитної заборгованості, досягаючи в США 20 відсотків сімейного бюджету [19, с.134].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?