Товарна стратегія маркетингу на підприємстві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 84
Поняття та класифікація товарів і послуг, що використовуються у маркетингу. Асортиментна політика і розробка упаковки. Аналіз обсягу і асортименту продукції ТОВ "Праця". Прогнозування споживацького попиту на продукцію. Основні цілі товарної стратегії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
1.Поняття товару у маркетинговій діяльності 1.1 Поняття та класифікація товарів і послуг, що використовуються у маркетингу Товарна стратегія - довгостроковий курс товарної політики, розрахований на перспективу і передбачене вирішення принципових задач. Товарна політика - певний курс діяльності товаровиробника і принципи його поведінки, що забезпечать формування асортименту і управління ним, створення і підтримка конкурентоспорожності товарів на потрібному рівні, знаходження для товарів певних товарних ніш, розробка і реалізація упаковки, маркіровки, система обслуговування (сервісу) товару. Під продуктом розуміють все, що можна запропонувати на ринку для купівлі, використання чи споживання з метою задоволення певних потреб. Товарна одиниця - відокремлена цілісність, що характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього вида та інших атрибутів. Зазвичай товари поділяють на групи за такими категоріями: Сфера використання: товари споживчого попиту, або споживчі товари; товари промислового призначення, або промислові товари. В основу класифікації товарів покладений їх розподіл на два класи, відповідно до типу покупця: споживчі товари та послуги, товари виробничого призначення (промислові товари). Це пояснює той факт, що в умовах жорстокої конкуренції терміни гарантійного обслуговування становлять вже не рік, як раніше, а два, три або навіть п’ять років. товари короткочасного використання, повинні бути доступними для споживачів (мається на увазі, що торгові заклади, де продаються ці товари, мають бути розташовані в зручному місці і працювати за зручним для покупця графіком). При цьому торгова націнка має бути невеликою, а реклама та інші заходи щодо формування споживчих переваг повинні мати досить активний характер. Основна вигода чи послуга-це серцевина товару, навколо якої виробники мають створити дві системи захисту. Важливо забезпечити відповідність плану виробництва продукції і об’єму її продаж на ринку. Звідси стає зрозумілим, що ефективному формуванню товарного асортименту сприяє саме маркетинг, а точніше прерогатива цієї області знань, яка називається маркетингові дослідження. 1.2 Асортиментна політика і розробка упаковки Кожне підприємство прагне поліпшити своє становище на ринку, досягти бажаних господарських результатів. Тобто, товар - це все те, що пов’язує виробника і споживача, що має принести прибуток виробнику і задоволення споживачу. Вона включає вид товару (автомобіль, трактор, телевізор) і поділяється на асортиментні групи у відповідності з функціональними особливостями, якістю та ціною. Аналіз продукції підприємства 2.1 Стисла характеристика підприємства У 1925 році колгосп «Праця» Менського району Чернігівської області був організований на базі двох колгоспів “Перше травня” та “Праця”. У зв’язку з переходом України до ринкових відносин, хоч у кожному регіоні і господарстві склалася певна спеціалізація виробництва, сворились реальні умови її дальшого удосконалення. Таблиця 1 Обсяг і структура товарної продукції у ТОВ «Праця» за 2003-2005рр Показники 2005 рік 2006 рік 2007 рік В середньому за 2005-2007 роки виручка,тис.грн питома вага, % Виручка, тис.грн питома вага, % виручка, тис.грн питома вага, % виручка,тис.грн питома вага, % Продукція рослинництва, усього у тому числі: 1823,00 74,50 1460,00 73,85 616,00 35,48 1299,67 70,60 Зернові і зернобобові всього 452,00 18,47 610,00 30,85 318,00 18,32 460,00 24,99 Картопля 1092,00 44,63 754,00 38,14 249,00 14,34 698,33 37,93 Овочі відкритого грунту 34,00 1,39 44,00 2,23 2,00 0,12 26,67 1,45 Інша продукція рослинництва 245,00 10,01 52,00 2,63 47,00 2,71 114,67 6,23 Продукція тваринництва, усього у тому числі 624,00 25,50 517,00 26,15 483,00 27,82 541,33 29,40 Вирощування в живій масі ВРХ 343,00 14,02 313,00 15,83 215,00 12,38 290,33 15,77 Свині 94,00 3,84 93,00 4,70 43,00 2,48 76,67 4,16 Молоко 143,00 5,84 73,00 3,69 220,00 12,67 145,33 7,89 Інша продукція тваринництва 44,00 1,80 38,00 1,92 5,00 0,29 29,00 1,58 Разом по рослинництву і тваринництву 2447,00 100,00 1977,00 100,00 1099,00 63,31 1841,00 100,00 Промислова продукція та реалізація іншої продукції, робіт і послуг 1264,00 34,06 682,00 25,65 637,00 36,69 861,00 31,87 Всього 3711,00 100,00 2659,00 100,00 1736,00 100,00 2702,00 100,00 Розрахунки таблиці 1 показали, що спеціалізація ТОВ “Праця” має напрямок картопляно-зерновий з розвиненим виробництвом м’яса ВРХ.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?