Товарна політика і комерційна діяльність - Курс лекций

бесплатно 0
4.5 76
Товар як об"єкт комерційної діяльності, послуги і вимоги до них. Сутність і значення товарної політики підприємства, ціна і якість об"єктів товарного пропонування. Основні фактори, що визначають якість товарів, показники конкурентоспроможності товару.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Тема 1. Товар як обєкт комерційної діяльності Обєкт комерційної діяльності Обєктом комерційної діяльності виступає товар - продукт виробничо-економічної діяльності, або природне багатство, яке має вартість і обмінюється на ринку у грошовій формі. До товару належать, як матеріальні речі, так і нематеріальні: фізичні обєкти, послуги, робочі технології, енергія, ідеї та інші. Номенклатура товарів на внутрішньому ринку охоплює мільйони видів і різновидів. За призначенням товари як обєкт комерційної діяльності можуть бути поділені на два класи: товари широкого вжитку і товари виробничого призначення. Існують різні класифікації цього класу товарів - товарознавча, торговельна, статистична, митна, міжнародна. У наведеній класифікації використані ознаки, що характеризують товарознавчі, комерційні, маркетингові та митні аспекти товарів. На базі товарних груп в торговельній практиці формують груповий асортимент. Товарна група може бути поділена на підгрупи, які характеризуються обєднанням видів товарів за такими ознаками як призначення, склад, стать, вік та інші. Товарна підгрупа служить основою для створення видового асортименту в торгівлі. Практична цінність такої класифікації полягає не тільки у перетворенні виробничого асортименту у торговельний, але і в можливості ефективної товарної спеціалізації роздрібної мережі. Товари повсякденного попиту (мило, зубна паста, молоко, хліб), періодичного попиту (одяг, культтовари, будматеріали) і особливого попиту (автомобілі, меблі, електронні системи) відрізняються частотою попиту. Складність асортименту і частота попиту широко використовуються у класифікації товарів з метою формування асортиментної політики, територіального розміщення асортименту в малих, глибинних поселеннях, селах, райцентрах, містах. Непостійність стосується переважно якості послуги, яка коливається залежно від того, яка фірма, особа, якому контрагенту, клієнту, в яких формах надає послугу. Недовговічність. Вся ця специфіка придає послугам унікальні характеристики стосовно набору, змісту, якості послуг, не кажучи вже про форми і методи їх надання. Четвертий блок характеризується послугами інженерно-технічного характеру, до яких можна віднести транспортні, будівельні, ремонтні, комунікаційні послуги. Банківсько-фінансові послуги характерні для фондового ринку і повязані з купівлею-продажу валюти, акцій, облігацій, інших видів цінних паперів. Оцінка вартості обєктів нерухомості здійснюють спеціальні фірми, економічні лабораторії за методикою фонду держмайна України. Товарні знаки можуть бути текстовими, у вигляді зображень або комбінованими.Багато фірм, особливо торговельні, викупляють право на використання товарного знаку відомих товаровиробників (Аоіааз, Зітепз) для реклами і закріплення на ринку, посилання конкурентних позицій, залучення покупців. Товаропросування - це своєрідна діяльність з планування, перетворення в життя і контролю за фізичним переміщенням продукції від місць її виробництва до місць продажу з метою задоволення потреб споживачів із вигодою для виробників. Корпорація «Вольво» має власну групу з вивчення дорожньо-транспортних пригод з участю автомобілів цього класу. 2.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?