Товариство "Просвіта" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 39
Історія виникнення Товариства "Просвіта", його культурно-просвітницькі функцій. Характеристика діяльності просвітницької організації в часи першої світової війни, визвольних змагань і їх поразки. Ознайомлення із основними виданнями львівського товариства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Просвіти Дипломна робота ЗМІСТ Розділ 1. Діяльність Товариства Просвіта 2.1 В період з 1868 по 1914 2.2 В період першої світової війни, визвольних змагань українського народу та їх поразки 2.3 В період з 1929 по 1939 Розділ 3. ВИНИКНЕННЯ ТОВАРИСТВА ПРОСВІТА ЯК УКРАЇНСЬКОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Весна народів 1848 р. не лише призвела до скасування панщини і створення зародків конституційного ладу в Австрійській імперії, але і сприяла розбудженню національної свідомості українського люду Галичини, Буковини, Закарпаття. Головна Руська Рада та Собор руських учених стали першими форумами української громадськості, які поставили питання про державну самостійність українського народу, злу-ку єдинокровних братів від Сяну до Дону та розвиток національної культури і освіти. В ті часи розпочалась побудова у Львові Народного Дому, який відкрито в 1857 році, утворювались культурні осередки в Відні, Перемишлі, Коломиї, Станіславові, Чернівцях, інших містах і містечках. Живу народну мову у виданнях Ставропігійського інституту, Галицько-Руської Матиці замінили на штучне язичіє, пояснюючи це необхідністю боронитись від навязуваного тодішнім намісником Галичини Агенором Глуховським латинського абецадла та інших колонізаційних впливів. На противагу москвофілам зароджувався новий суспільно-політичний рух - Народовці-українофіли. Народовецька молодь захоплювалась не лише творами письменників з Великої України, вишиваними сорочками та гарасівками, але і демократичними козацькими звичаями. Після короткого життя перших періодичних народовецьких видань Вечерниці (1862 р.), Мета (1863 р.), Нива (1865 р.) з квітня 1867 року почала вже постійно виходити по кілька разів на місяць Правда. На початку 1868 року було утворено організаційний комітет, до якого увійшли професори гімназії й учительської семінарії Анатоль Вахнянин, Юліян Романчук, Омелян Партицький, Олександр Борков-ський, урядники Корнило Сушкевич, Михайло Коссак, студенти Андрій Січинський, Олександр Огоновський. 8 грудня 1868 року у Львові скликано Перший Загальний збір Товариства Просвіта, на якому було фактично започатковано діяльність цієї заслуженої для України громадської організації. За григоріанським календарем, яким ще тоді, на відміну від Російської імперії, послуговувались на державному рівні в Австро-Угорщині, 8 грудня 1868 року був вівторок, але одночасно і День Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у римо-католицькій церкві. Отож, надіялися на те, що прийде багато учасників з-поза меж Львова. На голову новоствореного Товариства пропонували щирого народовця, енергійного діяча, професора академічної гімназії отця доктора Омеляна Огоновського, однак він відпросився від вибору з огляду на брак часу, а на своє місце запропонував молодого, але загально відомого музиканта, диригента та письменника, теж професора академічної гімназії Анатоля Вахнянина, голову організаційного комітету. Майже всі вони відіграли важливу роль не лише в самій Просвіті (троє були в різний час головами Товариства), але й в українському суспільному житті взагалі. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОСВІТА 2.1 В період з 1868 по 1914 рр. Успішне проведення першого Загального зібрання було відзначено в політичному житті Галичини як велика перемога народовського руху. Т. Шевченка (згодом НТШ), заснованому в 1873 році. Після прийняття другого статуту, крім Головного Виділу, що працював у Львові, Товариство могло розповсюджувати свою діяльність на райони, де повинні були створюватися самостійні відділи, наділені правами проводити власні збори. Створення нової структури повинно було сприяти залученню нових членів до лав Товариства. Крім того, всі члени Товариства мали право одержувати 2 примірники кожного видання Просвіти за половину номінальної вартості. Завдяки старанням віце-маршала Сейму Ю. Лаврівського, Просвіта в 1870 році одержала від держави 2 тисячі крон допомоги на видання книжок. Друга проблема, яка вимагала вирішення до початку видавничої діяльності - це стиль викладу матеріалу. Весною 1869 року він уклав Читанку для сільських людей під назвою Зоря. В листі від 6 липня 1869 р. заслужений просвітитель О. Барвінський писав своєму братові з м. Крім неї, Просвіта видала твори Ю. Федьковича в 2-х томах в серії Українське письменство, а в 1934 році вшанувала память одного з перших своїх редакторів випуском книжки В. Сімовича Юрій Федькович. Життя та діяльність з додатком реферату І. Брика Федькович у Просвіті. В 1872 році Просвіта через австрійський уряд звернулася з листом в російське міністерство закордонних справ з проханням дозволити продаж своїх видань на Наддніпрянській Україні і одержала відмову. За великі заслуги в царині просвітництва серед буковинського народу Товариство Просвіта іменувало доктора С. Смаль-Стоцького своїм почесним членом (1925 р.). Діяльність будь-якої організації багато в чому залежить від її голови. 60-70-і роки XIX ст. в Галичині насичені безліччю політичних подій. Тут просвітницька робота велася в уже існуючих читальнях, історія зародження котрих сягає в середину XIX с

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?