Токсичність поверхневих вод - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 52
Загальна гідрографічна характеристика поверхневих вод, джерела їх забруднення та головні екологічні проблеми сьогодення. Поняття про токсичність речовини, класифікація токсикантів та оцінка їх негативного впливу на навколишнє середовище, методи контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Вступ Вода є найбільш поширеною неорганічною сполукою на планеті, яка входить до складу усіх мінеральних речовин та живих організмів. Для нормального функціонування людина потребує 2 л води на добу. Всі продукти харчування людини містять понад 50% води: овочі - 80-90%, мясо - 50%, молоко - 87-89% [16; ст. І лише 1% запасів прісної води складають поверхневі та підземні води. Нині більшість водойм одночасно є джерелами водопостачання й приймачами господарсько - побутових та промислових скидів. Забруднення водних об’єктів становить небезпеку для здоровя не лише внаслідок зміни якості води, але й в результаті накопичення токсичних речовин у рибі та інших водних організмах, які людина вживає в їжу. Мета роботи - виявлення умов формування токсичності поверхневих вод та закономірностей токсичного впливу водного середовища на живі організми. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: · дослідити сучасний стан поверхневих вод суші України; · зясувати зміст поняття «токсичність речовини»; · розглянути критерії та показники токсичності; · визначити пріоритетні токсиканти водного середовища; · зясувати реакцію гідробіонтів на токсичні впливи; · визначити методи оцінки токсичності води. Предмет дослідження - умови формування токсичності водного середовища та реагування організму на токсичність води. Сучасний стан поверхневих вод суші 1.1 Загальна гідрографічна характеристика поверхневих вод суші токсикант поверхневий вода екологічний Континентальні води України представлені природними водними об’єктами (річки, озера, болота) та штучно створеними водосховищами річкового типу, водоймами-охолоджувачами теплових і атомних електростанцій, ставами рибогосподарського призначення, каналами територіального перекидання водного стоку. По території України протікає 63119 річок, із них довжиною 10 км і більше - 3302, які формують густу сітку водотоків, загальною довжиною понад 206,0 тис. км та густотою річкової мережі 0,25 км на 1 км? території. Озеро - природна западина на земній поверхні різної величини і форми, заповнена прісними або солоними водами з уповільненими водообміном. Також для України після аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році постало питання радіоактивного забруднення. В Україні скидається у водні об’єкти близько 17,4 км 3 стічних вод за рік, які містять 5273 тис. т розчинених речовин [4; ст.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?