Тлумачення правових норм - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 46
Основні елементи процесу тлумачення правових норм в Україні. Способи тлумачення: філологічний, історико-політичний та систематичний. Загальна характеристика неофіційного тлумачення норм права: усне та письмове; доктринальне, компетентне та буденне.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Поняття тлумачення права 2. Офіційне тлумачення права: поняття та види 3. Загальна характеристика неофіційного тлумачення норм права Висновок Список використано літератури Вступ Актуальність теми дослідження. Великого значення надається тлумаченню правових норм, адже на сьогоднішні день в Україні чи будь-якій іншій правовій державі досить великий відсоток прогалин в законодавстві, що призводить до некоректної реалізації права. Як зазначив фахівець у галузі права М. Мотузов, законодавчі колізії заважають нормальній, злагодженій роботі правової системи, нерідко порушують права громадян, позначаються на ефективності правового регулювання, стані законності і правопорядку, правосвідомості і правовій культурі суспільства. Як зазначає М. Онищук, необхідність у тлумаченні правових норм виникає, по-перше, у зв’язку з тим, що норми права мають загальний і абстрактний характер і не завжди зрозумілий їх зміст, водночас як реальні суспільні відносини завжди конкретні, мають ряд індивідуальних особливостей. Джерельну базу роботи склали нормативно-правові акти (Конституція України станом на 12 березня 2013 року), посібники з дисципліни Теорія держави й права здебільшого таких авторів як: Костомаров С. А., Кельман М. С., Цвік М. В., Марченко М. Н., Крестовська М. Н., Скакун О. Ф. та ін.. В третьому розділі розповідається про суть неофіційного тлумачення та розглядається його поділ на менші підвиди. 1. · Лучін В. визначає тлумачення як вид правової діяльності Конституційного Суду, здійснюваний в особливій процедурі, спрямований на реалізацію норм Конституції, підвищення її авторитету, охорону її норм, запобігання конституційних правопорушень (деліктів) · Під тлумаченням норм права слід розуміти діяльність органів держави, посадових осіб, громадських організацій, окремих громадян, спрямовану на встановлення змісту норми права, на розкриття вираженої у них волі соціальних сил, що знаходяться при владі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?