Титриметричний (об"ємний) та комплексонометричний методи аналізу - Реферат

бесплатно 0
4.5 120
Реферат Хімія украинский Химия Размещено: 29.01.2018
Основи охорони праці під час виконання аналізів титриметричним методом. Сутність та загальні способи виконання титрування. Технологія приготування стандартних розчинів за точною наважкою вихідних речовин, а також іншого титрованого розчину з фіксаналом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Тема: Титриметричний (обємний) та комплексонометричний методи аналізу Охорона праці під час виконання аналізів титриметричним методом Титрометричний, або обємний метод аналізу відрізняється від вагового аналізу за суттю і методикою роботи. В обємному аналізі вимірюють обєм розчину реактиву відомої концентрації, що витрачено на взаємодію з йоном, який визначають, і за рівнянням реакції обчислюють кількість речовини. В обємному аналізі виготовлення робочих розчинів і точне вимірювання обєму розчинів має основне значення. Розчин реактиву відомої концентрації називається робочим, або титрованим розчином (титр виражається числом грамів речовини в 1 мл розчину).Титрування - це процес добавляння робочого розчину до розчину речовини, яку визначають. Титрують до досягнення точки еквівалентності, тобто моменту, коли кількість реактиву, яка є в обємі робочого розчину, стане еквівалентною кількості речовини, яку визначають. Такі речовини називають індикаторами. Піпетки ємкістю менше 1 мл - мікропіпетки. Для цього наважку речовини зважують на технічних вагах і розчиняють у потрібному об’ємі води, яку вимірюють теж приблизно. Обчислюють точну концентрацію за формулою: Сек (роб. роз) = Сек (вихідної реч)*V(вихідної реч) / V(роб. роз) Приготування розчинів вихідної речовини шляхом стандартних титрів (фіксаналів). Робочими розчинами в методі нейтралізації є 0,1 н розчин хлоридної кислоти концентрацією якого встановлюють по бурі і 0,1 н розчин NaOH концентрацію якого встановлюють по хлорид ній кислоті.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?