Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного обігу зброї - Статья

бесплатно 0
4.5 148
Характеристика методики розслідування розкрадань вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв. Особливість встановлення в кримінальному провадженні підозрюваного. Порушення правил зберігання, використання, обліку та перевезення оружжя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇСитуаційний підхід до розслідування будь-якого виду злочинів, у тому числі незаконного обігу зброї, має істотний вплив на формування та реалізацію сучасних криміналістичних рекомендацій. Більшість учених трактують слідчу ситуацію як сукупність умов, у яких у певний момент здійснюється розслідування, а в структуру слідчої ситуації включають багато компонентів, які повинні враховуватися слідчим. Як підстави вибрані предмет злочину; місце виявлення предмета злочину; спосіб виявлення предмета злочину; сліди злочину; джерела повідомлення про злочин; інформація про особу злочинця; інформація про обставини вчинення злочину; затримання особи злочинця; кримінально-правові способи вчинення злочину; виявлення ознак злочину; орган, за ініціативою якого розпочато до-судове розслідування; вчинення злочину з використанням зброї тощо. Найчастіше під час розроблення окремих криміналістичних методик розслідування типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування типізуються щодо інформаційного компонента, тобто за обсягом і змістом вихідної інформації про елементи події злочину. розслідування розкрадання зброя кримінальний З урахуванням аналізу криміналістичних джерел, слідчої практики пропонуємо виділяти типові криміналістичні ситуації розслідування незаконного обігу зброї залежно від таких компонентів: етапу розслідування злочину (перший рівень класифікації), наявності інформації про предмет злочину (другий рівень), особу злочинця (третій рівень), позиції учасників кримінального провадження (четвертий рівень), повноти відомостей про обставини вчинення злочину (пятий рівень).Практична цінність наведених вище загальних типових ситуацій початкового етапу розслідування злочинів у сфері незаконного обігу зброї полягає насамперед у тому, що вони є базою для розроблення методичних рекомендацій із планування, організації та ефективного провадження розслідування окремих видів указаної категорії злочинів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?