Типи і моделі економічних систем - Реферат

бесплатно 0
4.5 60
Основні теоретико-методологічні підходи до типологізації економічних систем. Модель "шокової терапії". Економіка вільної конкуренції, або класичного капіталізму. Адміністративно-командна система господарювання. Модель еволюційного переходу до ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Тема ТИПИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Поняття “система” є одним з найважливіших в усіх і науках, а також в усіх видах практичної діяльності. Вона виступає як цілісна єдність усіх суб’єктів економічної діяльності, що знаходяться між; собою у взаємозв’язку та взаємодії.[12] Економічна система включає такі елементи: 1) провідний тип власності на ресурси; 2) основні групи суб’єктів суспільного виробництва і відносини між ними; 3) економічну форму результатів виробництва; 4) принципи організації виробництва, розподілу, обміну і споживання; 5) загальні економічні закони. Проте існують різні підходи до класифікації економічних систем: формаційний, цивілізаційний та загальний економічний закон розвитку економіки.[4] У вітчизняній політичній економіці тривалий період панував формаційний підхід до класифікації економічних систем, який розроблено і обґрунтовано у працях К. Маркса. Чистий капіталізм характеризується приватною власністю на ресурси і використанням системи ринків для координації економічної діяльності та управління нею. Американський економіст Річард Вітлі виокремлює шість типів економічних систем залежно від інтенсивності зв’язків між економічними операторами: 1) роздрібнені системи (конгломерати малоорганізованих і не пов’язаних між собою фірм, які стихійно виникають); 2) координовані промислові райони (сукупність малих, абсолютно незалежних фірм, що встановлюють звязки між собою шляхом створення різних союзів); 3) роз’єднані системи (відрізняються протистоянням великих організованих сил, не схильних вступати у будь-які зв’язки між собою); 4) державно організовані системи (ринкові системи, що характеризуються високим ступенем державного втручання); 5) системи, основані на співробітництві (економічні системи, яким властивий високий рівень концентрації і широкий розвиток різних видів союзів і співробітництва між великими фірмами); 6) системи з високим ступенем координації (здійснюються через різного роду внутрішньогалузеві і міжгалузеві об’єднання, які, оминаючи ринок, координують значну частину економічної діяльності).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?