Тимчасова заборона здійснення зовнішньоекономічної діяльності як санкція за порушення зовнішньоекономічного законодавства України - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 247
Характеристика особливостей національної правової бази, яка впливає на розвиток торгівельних відносин України. Аналіз відповідальності суб"єктів господарської діяльності за порушення норм українського законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Виконав: студент 4 курсу, 1 групи юридичного факультету заочної форми навчанняОдним з головних факторів, що впливає на рівень світового прогресу та розвиток економіки кожної окремої країни, є міжнародна торговельна діяльність. Будь-яка держава, проводячи власну зовнішньоекономічну політику і розвиваючи свою економіку, водночас вступає у міжнародні відносини з іншими країнами, що вимагає зважування своїх дій, зіставлення їх з діями інших держав, узгодження шляхом прийняття спільних оптимальних рішень щодо регулювання та упорядкування зовнішньоторговельних відносин. Отже, однією з важливих умов успішної та ефективної зовнішньоекономічної діяльності є створення відповідної національної правової бази, яка впливає на розвиток торговельних відносин країни. При цьому обовязково треба памятати про необхідність узгодження норм національного законодавства із зобовязаннями держави, прийнятими відповідно до міжнародних договорів, що випливає з обєктивних потреб приєднання країни до інтеграційних процесів. Хоча економіка країни значною мірою функціонує, спираючись на принципи та механізми ринкової економіки, українські підприємства на світовому ринку перебувають, як правило, у менш сприятливих умовах, ніж їхні конкуренти та партнери.У результаті порушення правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, завдається величезний збиток Україні. 33 Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність” у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначається цим та іншими законами України, можуть застосовуватися такі види відповідальності: - майнова відповідальність. Якщо порушення субєктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними субєктами господарської діяльності Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність” або повязаних з ним законів України призвели до виникнення збитків, втрати вигоди та/або моральної шкоди у інших таких субєктів або держави, що порушили закон, субєкти несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі; - кримінальна відповідальність - вона застосовується лише у випадках, передбачених кримінальним законодавством України. 37 Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність” за порушення цього або повязаних з ним законів України до субєктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних субєктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції: - накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання субєктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними субєктами господарської діяльності своїх обовязків згідно з цим або повязаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України; - застосування антидемпінгових процедур у випадках здійснення субєктами зовнішньоекономічної діяльності демпінгу; - застосування до конкретних субєктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних субєктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими субєктами положень цього Закону стосовно зазначених в ньому положень, що встановлюють певні заборони, обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави; - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або повязаних з ним законів України, здійснення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності застосовується до субєктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних субєктів господарської діяльності у випадках порушення Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. Особливість спеціальних господарських санкцій полягає в тому, що вони: 1) можуть бути спрямовані як на обмеження здійснення однієї операції, так і на зовнішньоекономічну діяльність субєкта господарювання взагалі; 2) являються адміністративно-господарськими санкціями, отже, умови та порядок їх застосування визначаються Господарським кодексом України (далі - ГК), іншими законодавчими актами. Стаття 245 ГК передбачає лише «припинення експортно-імпортних операцій» у випадках недобросовісної конкуренції; розміщення валютних цінностей з порушенням встановленого законодавством порядку на рахунках та вкладах за межами України; а також в інших випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди економіці України. І дійсно, при застосуванні тимчасового зупинення ЗЕД фактично дія всіх зовнішньоекономічних операцій субєкта господарювання припиняється до моменту, поки цей субєкт не здійснить заходів щодо приведення у відповідність своєї діяльності до вимог чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічних відносин та подальшого відновлення ЗЕД.

План
План

Вступ

1. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність

2. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?