Тіньова економіка в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 51
Тіньова економіка як надзвичайно велика проблема в країнах усього світу, протизаконна і свідомо прихована економічна діяльність. Нелегальне виробництво, надання послуг, торгівля, розкрадання державної власності і фінансів, хабарництво, незаконні кредити.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет економіки та туризму Кафедра обліку та аудиту КУРСОВА РОБОТА з економічної теорії на тему: ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ Найди Софії Анатоліївни студентки 3 курсу заочної форми навчання Науковий керівник к.е.н., доц. Машика Ю.В. Ужгород 2012 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА ВИДИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ РОЗДІЛ 2 ТІНЬОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Про це свідчать дослідження цієї проблеми багатьма вченими такими як Фейг, Блейдсон, Гутманн, Крилов, Базилюк, Коваленко, Мандибура, Нагребельний та ін. Україна, як країна із перехідною економікою, зазнає великого впливу від тіньового сектору економіки . А тіньова економіка суттєво підриває безпеку держави. Під тіньовою економікою слід розуміти економічну діяльність, яка пов’язана з незаконним привласненням особою, або групою осіб частини створеної вартості або частки майна через різного роду викривлення об’єктивної інформації про рух грошових коштів та матеріальних цінностей, спотворення даних первинного обліку для заплутування джерел походження доходів, а також через реалізацію методом лобіювання відповідних законодавчих норм і нормативів, схем корисливого перетікання капіталів, здійснення яких не підпадає під кримінальну відповідальність, але зумовлює матеріальні втрати державних або підприємницьких структур та окремих громадян Функціонування тіньової економіки поряд з легальною призвело до суттєвого скорочення в структурі доходів бюджету частки податкових надходжень, що поставило під загрозу виконання важливих державних програм. За тими ж офіційними даними, розкрадалося близько 8% національного доходу, хоча згідно дослідженням, проведеним органами Прокуратури СРСР, на підприємствах виявили тільки 10% фактичних недостач (без урахування дрібних) і лише 5% розкрадань. У роботі А. Вакуріна та А. Нєстєрова «Злочинний погляд на тіньову економіку» є: 1) недотримання законних гарантій здійснення економічної діяльності; 2) відступ від загальних принципів здійснення економічної діяльності (незаконне підприємництво; незаконна банківська діяльність, легалізація грошових коштів чи іншого майна, отриманих незаконним шляхом; придбання або продаж майна, отриманого незаконним шляхом тощо); 3) спрямовані проти інтересів кредиторів (незаконне отримання кредитів; злісне ухилення від погашення заборгованості; зумисне чи фіктивне банкрутство та ін.); 4) пов’язані з виявами монополізму чи несумлінною конкуренцією (монопольні дії, обмеження конкуренції; примушення до виконання оборудки чи відмова від її здійснення; незаконне використання товарного знаку тощо); 5) що порушують встановлений порядок обігу грошей чи цінних паперів; 6) недотримання правил здійснення зовнішньоекономічних операцій (контрабанда; незаконний експорт технологій, науково-технічної інформації та послуг, військово-технічної продукції; ухилення від сплати мита та ін.); 7) передбачені всупереч встановленого порядку обігу валютних цінностей (неповернення валютних коштів з-за кордону; незаконний обіг дорогоцінних металів, коштовностей тощо); 8) спрямовані проти встановленого порядку сплати податків і внесків у державні позабюджетні фонди; 9) що порушують права та інтереси споживачів товарів та послуг.[11,32] Зарубіжні дослідники розрізняють кілька видів злочинної діяльності, наявність якої потребує економічного обґрунтування форм і методів здійснення контролю з боку правоохоронних органів, а саме: тіньова підприємницька діяльність; рекет, як складова мафіозного угруповання; організована злочинність; виробництво та обіг заборонених груп товарів - наркотиків, зброї, радіоактивних відходів тощо. 1. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що економічні дії, які для суспільства є злочинними за змістом, поділяються за характером на: нелегальні, неповідомлені, незареєстровані й неформальні; реалізації на рівні: окремого виду діяльності, підприємства, галузі; за географічною ознакою: місцеві, регіональні, національні, міжнародні; за складністю здійснення: дії суб’єктів організованої й неорганізованої злочинності (Додаток А). Метод за показником зайнятості - базується на припущенні, що зниження офіційного сектора економіки зумовлено переливом трудових ресурсів у неофіційний. 3.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?