Сучасні тенденції в навчанні англійської мови професійного спрямування майбутніх морських інженерів - Статья

бесплатно 0
4.5 188
Застосування комп"ютерних технологій навчання як результату усебічної комп"ютеризації навчального процесу. Змішана освіта як поєднання прямого й непрямого контактів викладача і студента. Суть компетентнісного підходу до організації освітнього процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВСутність такого навчання полягає в поєднанні навчання традиційного, тобто через взаємодію викладача зі студентом, і навчання із застосуванням компютерних технологій взагалі та інтернет-технологій зокрема. Іншими перевагами змішаного способу навчання є: заохочення автономії студентів через самостійну проектну роботу; можливість установлення прямих контактів з англомовними фахівцями та студентами аналогічної спеціальності з інших країн, де викладають англійською мовою; розробка студентами власних веб-сторінок для розміщення творчих робіт, спеціальних навчальних програм для самовдосконалення. У науково-методичній літературі головними завданнями курсу «Англійська мова професійного спрямування» є: по-перше, задовольняти конкретні професійні потреби майбутніх фахівців; по-друге, спиратися на методологію, тобто логічну послідовність і засоби навчання спеціальних дисциплін; і, по-третє, зосереджуватись безпосередньо на англомовній мовленнєвій діяльності як головному обєктові навчання [3, с. Отже, зрозуміло, що курс «Англійська мова професійного спрямування» має бути розроблений під певну навчальну дисципліну, розрахований на дорослу аудиторію студентів з базовим шкільним рівнем або просунутим рівнем володіння англійською мовою. Таким чином, рівень успішності реалізації компетентнісного підходу визначається тим, наскільки студенти зі своїм рівнем володіння англійською мовою будуть здатні в майбутньому витримати конкуренцію на вільному ринку праці та зайняти гідне місце не лише у своїй країні, але й серед фахівців інших держав.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?