Сучасні тенденції управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів - Статья

бесплатно 0
4.5 190
Модернізація системи освіти як завдання сучасного розвитку України. Формування організаційної культури – метод впливу на соціально-психологічну атмосферу та поведінку працівників. Риси педагогічного колективу загальноосвітніх навчальних закладів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
В інноваційному розвитку освітньої системи України вирішальне значення належить фактору культури, що на рівні загальноосвітніх навчальних закладів розглядається як організаційна культура. Однак спостерігаємо протиріччя між розумінням необхідності використання фактора організаційної культури в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами та відсутністю стратегії її формування й розвитку, що й зумовило постановку проблеми. Незважаючи на актуалізацію зазначеної проблематики та її багатовекторне дослідження, у сучасних наукових дослідженнях відсутня цілісна концепція формування стратегії розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів, яка б передбачала системність і цілевідповідність вивчення організаційної культури та враховувала особливості розвитку сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. Маркарян виділяють три основні групи підходів до формування організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів: перша група визначає культуру як сукупність особистісних цінностей педагогічних працівників (особистісний підхід), друга група розуміє культуру як процес творчої діяльності педагогів (зафіксованої, "опредмеченої" в культурних цінностях), спрямованої на формування ціннісного ставлення людини до навколишньої дійсності, діяльності людей, самого себе (аксіологічний підхід), а третя - зараховує культуру до специфічного способу соціальної взаємодії людини з іншими людьми (діяльнісний підхід). 1), яка відображає системне розуміння та сприйняття організаційної культури на основі визначеної мети розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів й розкриття сутності її структурних компонентів, елементів, функцій, принципів, властивостей, чинників і факторів, які впливають на її розвиток, та етапів формування організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?