Сучасні тенденції становлення та розвитку особистості майбутнього магістра соціально-педагогічної сфери - Статья

бесплатно 0
4.5 196
Суть особистісної змобілізованості майбутнього магістра соціально-педагогічної сфери. Розгляд вольової активності як самонастроювання на мобілізацію вольових зусиль. Аналіз емоційного настрою як самоналагоджування на призив захисних резервів організму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО МАГІСТРА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИЗ урахуванням специфіки соціально-педагогічної роботи майбутній фахівець має проявляти, перш за все, усвідомлення значущості власної місії в забезпеченні процесів розвитку суспільства взагалі та розвитку власної особистості зокрема, проявляти готовність, оптимізм, працездатність, компетентність, майстерність, професіоналізм тощо. Взаємозвязок означених підходів дозволяє зясувати цілісність явищ і процесів обєктивної дійсності, що забезпечують розвиток особистості як субєкта діяльності й відносин, зясувати сутність розвитку особистості в діяльності, взаємодію внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на розвиток особистості тощо. Упровадження сучасних ідей становлення та розвитку особистості магістра соціально-педагогічної сфери свідчить про те, що майбутні фахівці вищої кваліфікації мають бути підготовлені до самостійного визначення змісту свого життя, до мобілізації своїх зусиль та можливостей успішно виконувати професійні обовязки, до реалізації своїх потреб та інтересів. Леонтьєв та інш.) спрямовані загалом на вивчення та виявлення найбільш сприятливих сторін розвитку особистості, наприклад, мотиваційно-потребнісної, когнітивно-діяльнісної чи інших сторін розвитку людини в системі суспільних відносин, що породжуються діяльністю, яка і визначає вектор її розвитку та певний стан готовності до неї. Означені дослідження визначають результатом підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності стан підготовленості особистості чи відповідний рівень готовності, як інтегративну особистісно-професійну якість, що характеризує її здатність управляти своїм станом та розвитком.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?