Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 135
Дослідження видів інновацій у ресторанному бізнесі та чинників, що впливають на інноваційну діяльність закладів громадського харчування. Розробка напрямів інноваційного розвитку досліджуваного ресторану відповідно до теорії управління враженнями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в УкраїніРозглянуто напрями інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні на прикладі львівського ресторану “Сім поросят”. Досліджені види інновацій у ресторанному бізнесі та чинники, що впливають на інноваційну діяльність закладів громадського харчування. Ключові слова: ресторанний бізнес; інноваційний розвиток; інновації у ресторанному бізнесі; управління емоціями та враженнями. Analyzed types of innovations in the restaurant business such as: changes aimed at the emergence of new formats or concepts of catering; innovations aimed at the emergence of new approaches to the management of companies; innovations related to its services and market promotion. That is why, competitiveness restaurant market looking for opportunities in the context of modern management approaches associated with new marketing instruments and innovations in management that allows you to manage the emotional exciteness of their clients.Оскільки заклади харчування пропонують вже не тільки суто послуги з харчування, а супроводжують процес споживання їжі іншими візуальними та емоційними факторами, що зумовлює потребу в організації цієї сфери розвивати не тільки асортимент послуг харчування (широкий вибір страв та напоїв), а й забезпечувати надання додаткових послуг, що вимагає вдалого управління емоціями і враженнями своїх клієнтів. Вивчення літературних джерел [1-7], практики діяльності підприємств ресторанного бізнесу та власні напрацювання авторів дали змогу зробити висновок, що інноваційна діяльність у сфері ресторанного бізнесу дає можливість закладам харчування отримувати такі переваги: - створення додаткових цінностей у клієнтів, збільшення попиту на основні та додаткові послуги; Пошук можливостей для залучення нових клієнтів закладами ресторанного бізнесу повинен лежати в площині концепції “управління емоціями і враженнями клієнта” - CEM (Customer experience management), що уможливлює розвивати ресторани завдяки маркетингу вражень або інноваціям у сфері комунікацій. Основними і вагомими зовнішніми факторами впливу на доходи, а отже, і на можливості та напрямки розвитку інноваційної діяльності в ресторані “Сім поросят” є суто макроекономічні, до яких можна зарахувати: рівень цін на продукти харчування та інші ресурси; платоспроможність населення; традиції та національні особливості споживання страв, які пропонує заклад; рівень конкуренції на ринку подібних послуг; військово-політична ситуація в країні та світі; конкурентні позиції суміжних галузей (готельно-рекреаційної, розважальної тощо) та розвиток інфраструктури (фінансової, транспортної тощо); природно-кліматичні та календарні особливості регіону, сезонність попиту тощо. Внутрішніми факторами збільшення виручки ресторану “Сім поросят”, що впливає на рівень його інноваційності послуг, є такі: обсяги реалізованої продукції та послуг; рівень цін на послуги; розташування закладу харчування, зручність розташування, наявність паркувальних місць; забезпеченість ресурсами (фінансові ресурси, чисельність та кваліфікованість персоналу, наявність стабільних постачальників сировини та продуктів харчування, їх конкурентоспроможність та рівень цін); ефективність використання матеріально-технічної бази; асортимент додаткових послуг; маркетингова діяльність підприємства; наявність організацій-сусідів та торговельних партнерів закладу; площа ресторану та кількість посадочних місць тощо.Глобальна клієнтоорієнтованість та нові парадигми в управлінні, зокрема управління враженнями, вимагають від сучасних закладів харчування їх трансформації від суто надавачів послуг харчування до операторів, що надають розважально-відпочинкові послуги разом із послугами харчування. Саме такі нові підходи в управлінні повинні визначати напрями інноваційного розвитку вітчизняних закладів ресторанного бізнесу і, зокрема, львівського ресторану “Сім поросят”.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?