Сучасні системи винагороди працівників: вітчизняний та зарубіжний досвід - Статья

бесплатно 0
4.5 136
Комплексний аналіз американського, європейського та японського підходів до побудови системи винагороди працівників. Підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва, вирішення проблем соціально-культурного та кваліфікаційного рівнів працівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні системи винагороди працівників: вітчизняний та зарубіжний досвідОднак вивчення й узагальнення зарубіжного досвіду щодо проблем побудови системи винагороди працівників показало, що далеко не всі аспекти цього питання досліджені достатньою мірою, особливо за умов розвитку ринкових відносин. Винагорода за працю на рівні організації як форма визнання досягнень персоналу з метою відшкодування його трудових зусиль відповідно до законодавства впливає на поведінку працівників і ефективність їх діяльності через результати праці або навички, які підвищують рівень їх визнання і збільшують рівень заробітної плати [7]. Винагорода за працю на підприємствах та організаціях України має як грошову (матеріальну), так і негрошову (нематеріальну) форму. Всі види винагород працівника, які надаються організацією за його працю і можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, називають матеріальною винагородою або компенсаційним пакетом. Нематеріальна винагорода - це внутрішнє задоволення працівника від процесу і результату роботи і ті нематеріальні стимули, які застосовує організація по відношенню до своїх працівників для підвищення їх задоволення від роботи.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?