Сучасні проблеми управління стратегічною діяльністю підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 123
Характеристика сутності, поняття та моделі управління. Проблеми впровадження стратегічного підходу до управління на підприємствах в сучасних умовах. Фінансова оцінка конкурентоспроможності ТОВ "Утиліт". Діагностика системи менеджменту на підприємстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний закладВ умовах сучасних складних виробничих і управлінських процесів, підвищеної нестабільності зовнішнього середовища, зростання і глобалізації особливого значення набуває стратегічне управління підприємством, яке передбачає формування обґрунтованої стратегії на основі глибокого осмислення визначальних економічних, технологічних, соціальних та інших перетворень. Для досягнення поставленої мети в курсовому проекті вирішено такі завдання: менеджмент управління фінансовий конкурентоспроможність · Встановлено проблеми впровадження стратегічного підходу до управління на підприємствах в сучасних умовахУ травні 1971 року в Піттсбурзі (США) було проведено розширену конференцію з питань стратегічного управління, де в 14 розгорнених доповідях було підбито підсумки розвитку стратегічного підходу до управління західними та східними компаніями, а також визначено основні напрямки розвитку стратегічного управління. Стратегічне управління - багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, який допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії, що сприяють балансуванню відносин між організацією (включаючи її окремі частини) та зовнішнім середовищем, а також досягненню визначених цілей. Стратегічний менеджмент - процес визначення і встановлення звязку організації з її оточенням, який полягає в реалізації вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з цим оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно і результативно діяти організації і її підрозділам Аналіз оточення Д. Стратегічне управління - це таке управління організацією, яке спирається на людський потенціал як на основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають викличу з боку оточення і що дозволяють добиватися конкурентних переваг, що в результаті дозволяє організації виживати і досягати своєї мети в довгостроковій перспективі Обєднання двох підходів «мети і засобу» і «дієвого підходу» О.С. Віханський Стратегічний менеджмент розглядається "як процес визначення і встановлення звязку організації з її оточенням, яке полягає в реалізації вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно і результативно діяти організації і її підрозділам" Комплексний - три підходи Шендел Хаттен (Schendel і hatten, р.5).Існує тісний звязок між минулим, сучасним і майбутнім станом ефективності діяльності підприємства - станом, що характеризує рівень отримуваного кінцевого результату діяльності підприємства і створених протягом певного періоду можливостей розвитку і можливостей занепаду. Менеджери повинні добре знати особливості діяльності свого підприємства, його сильні та слабкі сторони, щоб передбачити, які зміни принесуть успіх. На сучасному етапі змінилися напрями дослідження науковців: від теоретичного вивчення загальних проблем стратегічного управління до розгляду використання стратегічного підходу в певних галузях. Аналіз та узагальнення різноманітних підходів та визначень дає змогу зробити висновок, що стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Стратегічне управління здійснюється у контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозвязок місії з основними цілями організації в умовах мінливого зовнішнього середовища.Починаючи з дня заснування в 2000 р., Компанія «Утиліта » займає лідируючі позиції на ринку вторинної переробки склобою з часткою, що перевищує 60 %. Сьогодні функціонують більше 20 представництв нашої компанії, а налагоджена система роботи регіональної мережі дозволяє нам повністю завантажити роботою наше виробництво. Компанія ТОВ «Утиліта » реалізує чистий (підготовлений ) склобій , готовий безпосередньо до закладці в піч з вмістом домішок не більше 20 г / тн. Переробка скла запобігає потраплянню відходів скла на полігони , що дозволяє тільки в Україні і в Росії зберегти більше 16 000 га землі щорічно. Компанія ТОВ «Утиліта» через свої представництва ТОВ «Союзстекло» і Утиліта МСК закуповує склобій в необмеженій кількості в усіх регіонах України, європейської частини Росії та ближньому зарубіжжі.У дослідженні обґрунтовано необхідність використання стратегічного планування і контролю на вітчизняних підприємствах. В сучасних умовах невизначеності та нестабільності стратегічний контроль є вкрай необхідною складовою успішного функціонування підприємства. Український ринок на сьогоднішній день вже знаходиться у стадії, коли відсутність стратегічного планування діяльності та розробленої стратегії знижує конкурентоспроможності підприємства, заважає підприємству повсякчас. Підприємства України повинні самостійно визначати цілі та вибирати шляхи їх досягнення.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Стратегічне управління: сутність та моделі

1.2 Проблеми впровадження стратегічного підходу до управління на підприємствах в сучасних умовах

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ «Утиліта»

2.2 Оцінка конкурентоспроможності ТОВ «Утиліта»

2.3 Аналіз результатів господарської діяльності ТОВ «Утиліта»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?