Сучасні проблеми менеджменту в Україні - Реферат

бесплатно 0
4.5 72
Ознайомлення з історією управлінської думки. Визначення та аналіз сутності менеджменту. Характеристика основних недоліків українського бізнесу. Вивчення головних проблем при прийнятті рішень керівниками організацій. Розгляд значення консалтингових фірм.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Київський національний торговельно-економічний університет Виконала: студентка 2 курсу 28 групи факультету економіки, менеджменту і праваМенеджмент - це наука, яка спирається на обєктивні закони та закономірності, чіткі правила й технології. З іншого боку, менеджмент має справу з людськими спільнотами, які суттєво відрізняються одна від одної звичками, традиціями, життєвими цінностями, інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо. З іншого, менеджмент має справу з людськими спільнотами, які суттєво відрізняються одна від одної звичками, традиціями, життєвими цінностями, інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо. Нові умови господарювання вимагають нових підходів до управління, тому має особливе значення огляд докорінних змін, які відбуваються у сфері управління, оскільки триває зміна соціально-економічної системи. Будзан виділяє певні негативні сторони менеджменту в Україні, а саме: - висока потреба в менеджерах;Зауважимо, що багато проблем - і економічних, і соціальних - стали для України такими гострими через нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. Поки український менеджмент не сприйме цінностей, правил і етичних норм, чинних у цивілізованому світі, разом із тим зберігаючи та використовуючи національні моральні надбання, отримані через релігію, історичну культуру, не опанує сучасні методи менеджменту, доти нам буде важко зробити суттєвий крок уперед. Для України має особливе значення огляд докорінних змін, які відбуваються у сфері управління, оскільки триває зміна соціально-економічної системи.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?