Сучасні погляди на розвиток професійної мобільності керівників нової української школи - Статья

бесплатно 0
4.5 163
Розкриття сутності поняття "мобільність", "професійна мобільність". Охарактеризовано погляди зарубіжних та вітчизняних науковців на структуру професійної мобільності. Аналіз значення розвитку професійної мобільності для керівника сучасної школи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИУ статті розкрито сутність поняття «мобільність», «професійна «мобільність». Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, професійна мобільність керівника закладу освіти, нова українська школа, саморозвиток учасників навчально-виховного процесу. професійна мобільність керівник школа Завдання реформування освітньої системи України передбачає створення не лише нової школи як соціально-педагогічної системи в новому вимірі часу, але й як організації з принципово новою структурою, інноваційними технологіями управління, які орієнтують керівника закладу освіти на вибір стратегій, здатних забезпечити його діяльність в режимі динамічного розвитку. Основою для дослідження феномену «професійної мобільності науковці» вважають праці П. Сутність поняття «професійна мобільність» розглядали О.На наш погляд, поняття «рухливість» може розглядатися як співзвучне з поняттям «мобільність», оскільки відображає необхідність підвищувати свій кваліфікаційний рівень та освоювати нові знання в межах своєї професії. У словнику «Професійна освіта» визначено професійну мобільність як «здатність швидко змінювати вид праці, переключатися на іншу діяльність у звязку із змінами техніки й технології виробництва. Кандибович професійну мобільність розглядають як готовність і здатність фахівця до оперативного відбору та реалізації оптимальних способів виконання різноманітних завдань у межах своєї професії, успішного “переключення” на іншу діяльність або зміни видів діяльності. Іванченко, досліджуючи формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах, визначає професійну мобільність як «інтегровану якість особистості», що виявляється у здатності успішно «переключатись» на іншу діяльність або змінювати види діяльності, а також володінні високим рівнем узагальнених професійних знань, досвідом їх удосконалення та самостійного набуття [6, с. Пріма, характеризуючи теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти, розглядає професійну мобільність як «особистісно-професійну характеристику фахівця, важливу ознаку пізнавальної самостійності вчителя, що відображається у діяльності, спрямованій на розвиток інтелектуальної ініціативи вихованців» [10].

План
Зміст поняття «мобільність» у дослідженнях сучасних науковців

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?