Сучасні підходи й закономірності формування професійної лексичної компетентності майбутнього документознавця в умовах вищого навчального закладу - Статья

бесплатно 0
4.5 274
Комунікативне спрямування професійної освіти. Практичні підходи до вивчення української мови. Особистісно-зорієнтований, комунікативно-діяльнісний та компетентнісний підходи до формування професійної лексичної компетентності майбутнього документознавця.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи й закономірності формування професійної лексичної компетентності майбутнього документознавця в умовах вищого навчального закладуПрактикою доведено, що формування лексичної компетентності майбутніх документознавців вимагає врахування сучасних підходів до навчання української мови за професійним спрямуванням. Метою статті є висвітлення найефективніших підходів і закономірностей, зокрема особистісного, комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, професійно зорієнтованого, системного і текстоцентричного, які сприяють формуванню професійної лексичної компетентності майбутнього документознавця. У педагогічній науці категорія “підхід" розглядається різнопланово: як базова категорія методики, що визначає стратегію навчання мови і вибір методів навчання, які реалізують цю стратегію; як стратегічна, концентрична система, що містить закономірності, принципи, форми, методи і прийоми роботи із мовно-мовленнєвим матеріалом тощо; як аспект аналізу будь-якого педагогічного явища; як вихідні наукові позиції в процесі моделювання і проектування обєкта освітньої практики; як властивості діяльності в галузі шкільної освіти; як провідний стратегічний напрям, що визначає всі компоненти системи навчання. У статті спираємося на позиції вчених, які підхід до навчання мови розглядають з-поміж інших лінгво-дидактичних категорій як стрижневу категорію, що обєднує в собі інші категорії поняття (принципи як вихідні теоретичні положення підходу; технології як поетапна реалізація методів навчання на основі відповідних форм роботи; методи навчання, що визначають певну форму організації діяльності субєктів навчання в процесі реалізації відповідного підходу; прийоми навчання як елементи відповідного методу, засоби його реалізації, окремі пізнавальні акти; засоби навчання, що задовольняють усі дидактичні принципи, виховні і пізнавальні завдання, а також зорієнтовані на відповідний підхід до навчання мови) [8, с. Пометун, компетентнісний підхід в освіті повязаний із особистісно зорієнтованим і діяльнісним підходами в навчанні, оскільки стосується особистості того, хто навчається, і може бути реалізованим у процесі виконання конкретною особистістю певного комплексу дій, що потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі, яка існує обєктивно для всіх, на субєктивні надбання одного субєкта, що їх можна виміряти [6, с.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?