Сучасні підходи та принципи навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів - Статья

бесплатно 0
4.5 168
Аналіз актуальності впровадження комунікативно-когнітивного підходу у навчання англійської мови. Формування інформаційної компетентності та критичного мислення учнів. Огляд ключових факторів, що впливають на ефективність процесу вивчення іноземної мови.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи та принципи навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладівСтаття розкриває актуальність впровадження комунікативно-когнітивного підходу у навчанні англійської мови та розкриває принципи навчання іноземної мови, дотримання яких дасть можливість забезпечити високий рівень ефективності освітніх завдань, розвинути всі види мовленнєвої діяльності як засобу спілкування. Статья раскрывает актуальность внедрения коммуникативно-когнитивного подхода в обучении английскому языку и раскрывает принципы, соблюдение которых позволит обеспечить высокий уровень эффективности образовательных задач, развить все виды речевой деятельности как средства общения. The article is devoted to the implementation of Communicative and Cognitive approach in teaching English and reveals the principles of foreign language teaching, which provide a high level of effectiveness of this process and develop all kinds of communicative skills. Виходячи з назви, зрозуміло, що цей підхід поєднує в собі сутність когнітивної технології в навчанні та практичне використання мови з метою розвитку мовленнєвої компетенції учнів. Наприклад, формування інформаційної компетентності учнів, під якою розуміється сукупність умінь використовувати інформацію, що надходить з різних джерел; вміння конспектувати, анотувати, здійснювати збір інформації по заданій тематиці; вміння здійснювати зіставлення інформації, отриманої з різних джерел, за заданими критеріями; вміння використовувати технічні засоби отримання інформації та інше.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?