Сучасні підходи щодо формування компетентності з охорони праці в процесі підготовки менеджерів - Статья

бесплатно 0
4.5 177
Аналіз економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємстві, які використовується під час навчального процесу. Адаптація методики оцінки економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємстві до норм європейського законодавства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи щодо формування компетентності з охорони праці в процесі підготовки менеджерівВикладена інформація щодо особливостей формування компетентностей з охорони праці в процесі підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах Ш-W рівнів акредитації. Запропоновано методичну розробку щодо визначення економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємстві, яка використовується під час навчального процесу. Визначення економічної ефективності заходів щодо охорони праці є одним з актуальних питань, яке вирішує менеджер під час своєї професійної діяльності. Здійснення заходів з поліпшення умов і охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, так і соціальні результати виробництва, однак перед керівником існує завдання: які заходи є економічно доцільними та ефективними, підвищують продуктивності праці, раціональне використання основних виробничих фондів. Перспективи подальших досліджень полягають в адаптації такої методики оцінки економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємстві до норм європейського законодавства.Згідно з аксіомою про потенційну небезпеку, будь-яка діяльність людини небезпечна, тобто у жодному виді діяльності не можна досягти абсолютної безпечності. Сьогодні, із підвищенням технічної оснащеності виробничого та побутового середовища, розвиток небезпек у просторі й часі не завжди можна передбачити, тому і виникають ситуації, для яких правила ще не розроблені [1, c.Розроблення й широке впровадження комплексу правових, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних й естетичних заходів, спрямованих на зниження виробничого травматизму й захворюваності, мають велике економічне значення, оскільки від умов, у яких працює людина, значною мірою залежить її працездатність, тривалість активної діяльності, а також ставлення до праці тощо [3]. Розглядаючи витрати з охорони праці, варто зазначити, що вони також поділяються на: доцільні витрати, спрямовані на збереження здоровя працівників, раціональне витрачання життєвих сил на відновлення працездатності; Для того, щоб познайомити майбутніх менеджерів з методикою оцінки економічної ефективності заходів з охорони праці, на нашу думку, доцільно розглянути особливості розрахунку економічної ефективності заходів з охорони праці. В основі оцінки економічної ефективності заходів з охорони праці знаходиться порівняння суми затрат на охорону праці з розміром можливих збитків від виробничого травматизму та професійного захворювання. Після підрахунку збитків підприємства, які повязані з недосконалістю заходів з охорони праці, визначаємо заходи з поліпшення безпеки праці, які будуть впроваджені, та річну суму затрат на охорону праці.Необхідність розробки й застосування економічних методів впливу на охорону праці, стимулювання всіх осіб та підрозділів, які беруть участь у виробничих процесах, спричинена неефективністю чинних нині на підприємствах адміністративних форм і методів управління.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?