Сучасні підходи до розкриття творчого потенціалу дитини дошкільного віку на заняттях із малювання - Статья

бесплатно 0
4.5 182
Роль сенсорного досвіду дитини в розвитку творчих здібностей. Створення художніх образів дітьми за допомогою володіння конкретними художніми навичками. Методика та засоби розвитку творчих можливостей дитини в процесі створення художнього образу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСучасному українському суспільству потрібні творчі особистості, здатні до активної модернізації різних сфер людської діяльності, тому проблема творчих здібностей є актуальною як для освітньої системи в цілому, так і для дошкільної її ланки, адже, як доводять психолого-педагогічні дослідження, дошкільний вік є сенситивним щодо розвитку творчого потенціалу особистості. При цьому необхідно зазначити, що у вирішенні проблеми організації розвитку творчості дошкільників в сучасних умовах реформування дошкільної освіти існують питання, які потребують зясування: методи прямого чи непрямого керівництва розвитком дитячої художньої творчості мають бути домінуючими; яким формам занять образотворчої діяльності (регламентованим або вільним) слід надавати перевагу; освітні чи розвиваючі завдання є першочерговими в процесі занять із малювання, оцінювати чи не оцінювати результати творчої діяльності дошкільників; якщо оцінювати, то яким чином? Янцур зазначають, що заняття передбачає пряме чи непряме навчання, освіту, розвиток і наголошують на діалектичному звязку розвитку образотворчої діяльності з активним ознайомленням дітей з теорією та практикою образотворчого мистецтва [13]. Казакова вважає, що розумно організоване заняття з образотворчої діяльності починається зі створення умов для постановки завдань, у ході вирішення яких формуються здібності, а знання, вміння та навички засвоюються, і убачає в періодизації творчого процесу три етапи: виникнення та оформлення задуму; створення художніх образів дітьми за допомогою володіння конкретними художніми навичками та стану натхнення; аналіз результатів образотворчої діяльності [5]. Яворський) приділяють значну увагу як використанню різних видів мистецтва, так і синтезу мистецтв у створенні особливої атмосфери для дитячої творчості і вважають: мистецтво рушійною силою розвитку творчої особистості а дошкільне дитинство віком найбільшої сприйнятливості дитини до образної емоційно-насиченої мови мистецтва, періодом природного синкретичного сприйняття світу (О.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?