Сучасні підходи до проектування змісту професійної підготовки інженерів-механіків у сучасних освітніх університетських середовищах - Статья

бесплатно 0
4.5 247
Обґрунтування доповнення традиційного змісту професійної підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю, з урахуванням сучасних уявлень про розвиток регіонів, змінами у зв’язку із економічною кризою, адаптацією до європейського освітнього простору.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ У СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХТому для розвитку аграрного сектора України потрібні професійно підготовлені кадри, спроможні вирішити багатоаспектні проблеми сільськогосподарських підприємств, удосконалити нормативно-правові акти щодо аграрної політики держави, упроваджувати в діяльність підприємств інновації, створювати належні умови для реалізації громадянами права власності на землю, удосконалювати інфраструктуру ринку землі, упроваджувати перспективні агротехнології, поліпшувати якість землі та її використання, інтенсифікувати сільське господарство шляхом механізації та компютеризації виробництва, хімізації, меліорації, інтенсивного розвитку біотехнологій у рослинництві, ефективно використовувати досягнення генетики і селекції тощо. Для цього аграрні університети повинні виконувати не лише навчальні функції, а й бути дослідницькими центрами: у них працюють фахівці з високою науковою та професійною кваліфікацією, що генерують нові знання й новітні технології; вони тісно співпрацюють з бізнесом; їхня освітня та науково-дослідницька діяльність фінансуються державою у достатньому обсязі; здійснюється належна пропедевтична підготовка студентів, діє ефективна система діагностування та керування якістю освіти у ВНЗ; вони мають сучасне матеріально-технічне забезпечення; беруть активну участь у загальносвітових інтеграційних процесах для поширення необхідних знань з метою усвідомлення спільних цінностей [9, с. Дидактика, як і кожна наука, будучи «сферою» дослідницької діяльності, спрямованої на виробництво нових знань про природу, суспільство й мислення, вивчає явища дійсності, їхні відношення, зміни в процесах. Це означає, що функціональне призначення змісту педагогічного процесу полягає в тому, щоб кожен учасник цього процесу (викладач і студент) додав до свого змісту, своєї діяльності якусь нову, потрібну, корисну інформацію для оптимального досягнення поставленої мети навчання, відповідаючи на одні й ті ж запитання: для чого? що? як? Такі популярні сьогодні інновації містять у своїй основі принцип демократизації освіти, який виявляється в конкретних навчальних процесах як напрям потоку інформації.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?