Сучасні підходи до формування текстотвірних умінь учнів під час вивчення синтаксису складного речення - Статья

бесплатно 0
4.5 190
Обґрунтування доцільності поєднання в практиці викладання української мови в школі традиційних і новітніх підходів. Основні лінгводидактичні підходи, що підвищують ефективність формування текстотвірних умінь учнів у процесі вивчення складного речення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи до формування текстотвірних умінь учнів під час вивчення синтаксису складного реченняВ статье рассмотрено понятие “подход к обучению” и обоснована целесообразность сочетания в практике преподавания украинского языка в школе традиционных и новых подходов. The article considers the concept “aspect to learning” and justified the expediency of combination in the practice of teaching Ukrainian language in the school of traditional and new aspects. Key words: personality-oriented, competence, cognitive-communicative, communicative activity, functional-stylistic, textcentric aspects. У державній програмі пріоритетну ідею навчання української мови в школі сформульовано так: “Формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови - її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності [11, с. Для її розв’язання ставимо перед собою низку завдань: 1) розкрити поняття “підхід до навчання”; 2) окреслити коло традиційних підходів до навчання української мови в цілому й синтаксису складного речення зокрема; 3) охарактеризувати сучасні підходи, що підвищують ефективність формування текстотвірних умінь учнів у процесі вивчення складного речення.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?