Стресові гастродуоденальні ураження у коматозних пацієнтів - Статья

бесплатно 0
4.5 111
Аналіз інцидентності стресових гастродуоденальних уражень у коматозних пацієнтів на тлі гострого порушення мозкового кровообігу та роль в їх розвитку рівня стрес-маркерів, інтрагастральної рН, носійства Helicobacter pylori. Оцінка методів профілактики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стресові гастродуоденальні ураження у коматозних пацієнтівПри патологоанатомічному дослідженні у 4 випадках (9.7%) винайдені ерозивні гастродуоденальні ураження (група Е), та у 37 випадках їх не виявлено (група БЕ). За методом профілактики стресових виразок пацієнти розподілені на три групи: група ЕХ (n=15), які отримували ентеральне харчування; група ГБ (n=8), отримували зондове годування блокатори Н-2-гістамінових рецепторів; та група ІПП (n=18), отримували зондове годування інгібітори протонної помпи. По методу профилактики стрессовых язв пациенты разделены на три группы: группа ЕХ (n=15), получали энтеральное кормление; группа ГБ (n=8), получали зондовое кормление блокаторы Н-2-гистаминовых рецепторов; группа ИПП (n=18), получали зондовое кормление ингибиторы протонной помпы. According to the method of stress ulcer prophylaxis the patients were divided into 3 groups: group EN (n=15) giving tube enteral nutrition only, group HB (n=8) giving tube nutrition Н-2-histamine-blockers; and group IPB (n=18) giving tube nutrition ion-pump-blockers. The odds ratio for incidence of stress lesions in group HB comparing to group EN: OR=2.0; 95%CI=0.108-36.956; in group IPB comparing to group EN: OR=1.75; 95%CI=0.143-21.434; in groups HB IPB comparing to group EN: OR=1.826; 95%CI=0.173-19.315.Із 41 пацієнта з летальним виходом, яким після смерті проводився розтин та патологоанатомічне дослідження, у 4 випадках (9.7%) винайдені ерозивні ураження слизової оболонки шлунку та дванадцятипалої кишки (група Е), та у 37 випадках проявів стресових гастродуоденальних уражень не виявлено (група БЕ). стресовий гастродуоденальний коматозний мозковий За методом профілактики стресових гастродуоденальних виразок пацієнти розподілені на три групи: група ЕХ (n=15), які мали за першу добу перебування у ВІТ середньодобовий рівень інтрагастральної РН >2.5, та отримували зондове ентеральне годування без медикаментозної профілактики стресових виразок. 26 пацієнтів, які за першу добу перебування у ВІТ мали середньодобовий рівень інтрагастрального РН<2.5, розподілені на дві групи: група ГБ (n=8), які паралельно з зондовим ентеральним годуванням отримували для профілактики стресових гастродуоденальних виразок блокатори Н-2-гістамінових рецепторів; та група ІПП (n=18), які паралельно з зондовим ентеральним годуванням отримували для профілактики стресових гастродуоденальних виразок інгібітори протонної помпи. В групі ЕХ з 15 померлих виявлено проявів стресових гастродуоденальних уражень у вигляді ерозій у одного пацієнта, та у 14 пацієнтів на розтині не виявлено проявів стресових уражень. В групі ГБ з 8 пацієнтів у одного виявлені ерозивні стресові гастродуоденальні ураження, у 7 пацієнтів такі ураження були відсутні.Стресові ерозивні ураження слизової оболонки шлунку та дванадцятипалої кишки мали місце у 9.7% (у 4 з 41) коматозних пацієнтів, які померли внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу. Тип медикаментозної профілактики (блокатори Н-2-гістамінових рецепторів, інгібітори протонної помпи) не мав суттєвого впливу на інцидентність розвитку стресових гастродуоденальних уражень.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?