Стрес як фактор ймовірності інструментального виявлення прихованої інформації у осіб з різним рівнем емоційної стійкості - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 226
Фундаментальні положення психофізіології та метафізичний контекст застосування психофізіологічних методів. Обгрунтування ролі емоційної стійкості та вибору психодіагностичного інструментарію для вимірювання. Аналіз та обговорення результатів дослідження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стрес як фактор ймовірності інструментального виявлення прихованої інформації у осіб з різним рівнем емоційної стійкості1.3.3 Деякі фактори стресу наявні при ОВП, що можуть диференційно впливати на ймовірність інструментального виявлення прихованої інформації 1.4 Емоційна стійкість людини як медіатор ймовірності інструментального виявлення прихованої інформації в стані стресу 1.4.1 Огляд основних концептуальних підходів до інтерпретації феномена «емоційна стійкість» 1.4.2 Психофізіологічний аспект емоційної стійкості Обґрунтування методологічного підходу до дослідження впливу стресу на ймовірність інструментального виявлення прихованої інформації у осіб з різним рівнем емоційної стійкості3.3 Аналіз та обговорення результатів дослідженняЦей метод засновується на базовому припущенні про те, що будь-який психічний процес має своє відображення у фізіологічній діяльності організму та що різні психологічні процеси відрізняються в своїх фізіологічних проявах.Виходячи з базового припущення психофізіології, предметом цієї науки є вивчення питань природи та механізмів, за якими психічні події, такі, як думки або почуття, призводять до певних змін в фізіологічній діяльності організму людини та спроба розрізнення психологічних подій одна від одної за допомогою специфічного фізіологічного прояву кожної з них.Ексклюзивна належність кожного психічного процесу до конкретної людини, в житті якої він проявляється, та співвідношення його до зовнішнього предметного світу, який він відображає, свідчать про звязок психічного з фізичним і порушують психофізичну проблему, тобто питання про взаємозвязок між психічним та фізичним [29]. психофізіологія метафізичний емоційна стійкість Крім того, нагромадження все більшої кількості спостережень, що свідчать про психофізичний звязок, як наприклад психічні розлади, які виникають внаслідок уражень кори великих півкуль мозку, очевидна наявність кореляції між розвитком нервової системи та психіки, а також ціла низка припущень декартової доктрини, в рамках якої робиться неможливим досліджувати психічні явища за допомогою фізіологічних методів, змусили шукати іншого погляду на психофізичну проблему [29; 52]. І дійсно, згідно з його ідеєю, тіло не може збудити душу до мислення, так само як і душа не може збудити тіло до дії [26]. Фехнер визначає психофізичний звязок як функціональне співвідношення або взаємозалежність між душею та тілом, де під функціональним співвідношенням він розуміє такий закономірний звязок між матеріальною та ментальною сутностями, при якому ми можемо робити висновок про існування та зміни однієї сутності, виходячи з існування та змін в іншій. Привабливість цих ідей для теоретиків психофізіологічного виявлення прихованої інформації полягає у тому, що вона передбачає специфічність фізіологічних реакцій психічним процесам, що дозволяє на основі фізіологічних спостережень робити однозначні висновки про психічні процеси, які лежать в їх основі, без додаткових вимірювань.Особливістю психофізіологічного методу виявлення прихованої інформації за допомогою поліграфу є його достатньо висока обєктивність, оскільки за його допомогою можна розпізнати зміни у психофізіологічному стані людини під впливом стресогенної ситуації приховування інформації і високої вірогідності виникнення стресу, фактична наявність (або відсутність) якого власне і розпізнається за допомогою психофізіологічних показників зміни стану. Іншими словами, ми маємо справу з деяким явищем, що уможливлює успішне застосування психофізіологічних методів задля виявлення прихованої інформації, психічні механізми в основі якого зясувати ще мається. Інтуїтивно люди використовували психофізіологічні методи для викривання брехунів ще з вікодавніх часів, але початком ери наукового інструментального виявлення прихованого знання заведено вважати лише кінець ХІХ сторіччя, коли італійський фізіолог Анджело Моссо, піонер інструментальної психофізіологічної діагностики, вивчаючи вплив почуття страху на діяльність серцево-судинної та респираторної систем, став використовувати новітній тоді винахід Френсіса Франке - плетизмограф. На жаль, все сильніший ідеологічний тиск на науку змусив вченого припинити дослідження в цій галузі - так був заморожений науковий розвиток методології інструментальної діагностики прихованого знання в Радянському Союзі більш ніж на тридцять років [91]. Як і теорії Моссо, Ломброзо та Лурії, ранні американські теоретики поліграфу вбачали в основі психофізіологічного феномену такі психологічні явища, як страх [113] та емоційне збудження або зворушення [93; 94].Так званий тест прихованої інформації (Concealed information test, СІТ) базується на пошуку певного знання, слідів памяті, наявності окремого досвіду, що повязує досліджуваного з розслідуваними подіями.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичний аналіз діагностичних можливостей застосування поліграфу як засобу виявлення прихованої інформації у субєктів з різними рівнями емоційної стійкості

1.1 Фундаментальні положення психофізіології та метафізичний контекст застосування психофізіологічних методів

1.1.1 Предмет психофізіології та її місце в системі наук

1.1.2 Метафізичне обґрунтування психофізіологічних методів

1.2 Теоретичні засади явища інструментального виявлення прихованої інформації та роль стресу у її розпізнаванні

1.2.1 Еволюція «теорій поліграфу» та народження тесту прихованої інформації

1.2.1.1 Розподіл «теорій поліграфу» на емоційно-мотиваційний та когнітивний класи

1.2.1.2 Теоретичні особливості методики тесту прихованої інформації

1.2.2 Роль стресу у формуванні теоретичних засад інструментального виявлення прихованої інформації

1.3 Стрес як явище, доступне інструментальній діагностиці прихованої інформації

1.3.1 Теоретичні підходи до визначення поняття стресу

1.3.2 Порівняльний аналіз фізіологічного перебігу загального адаптивного синдрому та реакцій, спостережуваних у ОВП

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?