Стратифікація ризику у хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень за даними спостереження протягом 15 років - Статья

бесплатно 0
4.5 276
Вивчення ознак несприятливого перебігу поєднаної патології на підставі спостереження за процесами післяінфарктного ремоделювання серця. Виявлення незалежних провісників серцево-судинних подій і смертності при хронічному обструктивному захворюванні легень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стратифікація ризику у хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень за даними спостереження протягом 15 роківМета роботи - за допомогою доступних клініко-функціональних методів дослідження визначити найбільш інформативні ознаки несприятливого перебігу поєднаної патології на підставі довготривалого (від 5 до 15 років) спостереження за процесами післяінфарктного ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції у хворих на інфаркт міокарда, артеріальну гіпертензію та супутнє хронічне обструктивне захворювання легень. Критеріями включення у дослідження були: згода пацієнта, наявність верифікованого гострого ІМ із зубцем Q, чоловіча стать, вік на початку дослідження 40-65 років, наявність хронічного бронхіту або ХОЗЛ, відсутність супутньої патології, яка могла б впливати на стан гемодинаміки і процеси ремоделювання серця (за винятком АГ). У дослідження не включали осіб з: незадовільною візуалізацією структур серця при ехокардіографії, супутнім цукровим діабетом середнього або важкого ступеня, клапанними вадами серця, вираженою мітральною або аортальною регургітацією, перманентною формою фібриляції передсердь, серцевою недостатністю (СН) ІІІ стадії, легеневою недостатністю вище ІІ стадії, хронічним алкоголізмом. За верифікаційними критеріями обстежені розподілені на три групи: 1-ша (контрольна) - 138 хворих на ІМ без супутньої патології; 2-га - 153 хворих на ІМ із супутнім хронічним бронхітом (так званим "простим", "необструктивним" або "бронхітом курця"); 3-тя - 159 хворих на ІМ із супутнім ХОЗЛ. Крім цього, для порівняння клініко-гемодинамічних показників сформовано 4-ту групу - 41 хворий на ХОЗЛ (пацієнти пульмонологічного відділення, які відповідали критеріям включення у дослідження (методом випадкової вибірки), та ті, що прибули до кардіологічної клініки із симптомами СН, спричиненої верифікованим хронічним легеневим серцем).Встановлено, що незалежними предикторами серцево-судинного ризику (повторний інфаркт міокарда, ішемічний інсульт, тромбози та емболії) у хворих на інфаркт міокарда та супутнє хронічне обструктивне захворювання легень є функціональний клас пацієнта, фракція викиду лівого шлуночка, кінцеводіастолічний розмір лівого шлуночка і пікова швидкість видиху в гострий період інфаркту міокарда.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?