Споживчі властивості фігурних керамічних виробів на основі легкоплавких глин та вуглевміщуючих відходів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 195
Асортимент, споживчі властивості наявних на ринку України фігурних керамічних виробів, способи поліпшення їх споживчих властивостей. Вибір керамічних мас на основі легкоплавких глин та вуглевміщуючих відходів різного хіміко-мінералогічного складу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТРобота виконана в Київському державному торговельно-економічному університеті, Українському науково-дослідному інституті будівельних матеріалів та виробів. Іванович - Український науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів, провідний науковий співробітник лабораторії стінової кераміки та енергозбереження ЄМЕЛЬЯНОВ Борис Михайлович - Київський національний університет будівництва та архітектури, зав.кафедри хімії кандидат технічних наук, доцент Захист відбудеться “15”жовтня1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 в Київському державному торговельно-економічному університеті за адресою: 253156, м.Фігурні керамічні вироби використовують для зовнішнього і внутрішнього оздоблення, з одночасною кладкою, будівель і споруд у цивільному та індивідуальному будівництві, виконують функції як рядових, так і лицьових виробів. Із-за різкого зростання цін на сировину, газ, нафтопродукти, вугілля та електроенергію, зменшення імпорту енергоносіїв та подорожчання перевезення сировини, виникли проблеми, однією з яких є недостатнє вивчення та обмеження сировинної бази України для виробництва фігурних керамічних виробів. У звязку з вищевикладеним, особливу актуальність набувають дослідження, спрямовані на розширення сировинної бази, підвищення якості, поліпшення споживчих властивостей, удосконалення асортименту фігурних керамічних виробів на основі ресурсо-і енергозберігаючих технологій за рахунок використання легкоплавкої глинистої сировини та промислових відходів. Робота виконувалась відповідно до госпдоговірних науково-дослідних тем згідно з договорами № 357-97 (за замовленням ВАТ “Запоріжкокс”), № 12-97 (за замовленням Укргеолбуд) № 531-97 (за замовленням АТ завод “Цегла Трипілля” в Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ); державної науково-дослідної теми Київського державного торговельно-економічного університету “Порівняльна характеристика споживчих властивостей непродовольчих товарів закордонного і вітчизняного виробництва”; та договору № 30 від 12.01.97 про творчу співдружність між НДІБМВ та КДТЕУ; договору № 359803/ОМ - Б від 11 червня 1998 р. про творчу співдружність між “Київпроектом”, ЗАТ “Керамперліт”, НДІБМВ. Обгрунтувати вибір керамічних мас на основі легкоплавких глин та вуглевміщуючих відходів різного хіміко-мінералогічного складу для отримання фігурних керамічних виробів, для чого дослідити вплив основних глинистих мінералів: каолініту, гідрослюди, монтморилоніту, а також вугілля на технологічні і споживчі властивості виробів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?