Споживання, заощадження та інвестиції - Реферат

бесплатно 0
4.5 70
Розкриття суті інвестицій та інвестиційної політики. Огляд основних шляхів залучення іноземного капіталу, заходів стимулювання іноземного інвестування. Оцінка значимості функції споживання. Характеристика схильності до споживання та заощадження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Економічна теорія (макроекономіка)» тема: «Споживання, заощадження та інвестиції»У роботі буде розглянуто види та теорії споживання, заощадження та інвестиції. В умовах переходу до ринкової економіки виникає ще одне джерело нарощування капіталу і фінансування відтворення - фінансові інвестиції. За останні часові періоди інвестиції стали відігравати особливу роль у житті будь-якої країни пострадянського періоду. Коли є кошти, їх можна інвестувати в основні фонди або в оборотні кошти, та якщо продукція має достатній ринок збуту, то можна жити досить респектабельно навіть в умовах нестабільної економіки. Причому цей звязок відчутно сильніший у країнах, що розвиваються, і у країнах з середнім рівнем доходу, що пояснюють вищими ризиками, повязаними з наданням позик цим країнам, нижчим рівнем розвитку фінансових ринків і використанням контролю за іноземним капіталом.Він вважав, що одним із найважливіших факторів споживання є так звана схильність до споживання, зумовлена основним психологічним законом, суть якого полягає в тому, що із збільшенням сукупного доходу суспільства зростає і споживання, але меншою мірою, ніж збільшується дохід. Заощадження - частина грошових доходів населення, яка не витрачається на споживання і призначена для забезпечення потреб у майбутньому. Споживання (Consumption - С) - це частина використовуваного доходу, який не заощаджується: Функція споживання - це залежність між обсягом споживання і доходом, який використовується. Споживання і заощадження подібні двом дзеркалам, тобто аналогічним чином розглядається гранична схильність до заощадження (MPS). У короткостроковій перспективі із збільшенням доходу зростає частка споживання так званих “люксових благ”, серед яких найбільшим “люксовим благом” є заощадження, а тому середня схильність до споживання має тенденцію до зменшення, а середня схильність до заощадження зростає.Терміни "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", "інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатися в нашій країні порівняно нещодавно. Так, наприклад, поняття "інвестиції" ототожнюють з капітальними вкладеннями, "інвестиційна діяльність"-з інвестуванням . Термін "інвестиції" походить від латинського слова "invest", що означає вкладення коштів. За фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Під непрямими інвестиціями розуміється інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).У своїй курсової я розглянув ланцюжок взаємодій «споживання заощадження - Інвестиції » і мало-помалу постарався пояснити важливість всього цього процесу. Головне завдання структурної та інвестиційної політики - відновити неприпустимо скоротилося виробництво. При раціональних продуманих підходах тільки за рахунок використання простоюють сьогодні потужностей при мінімальних інвестиціях в основний капітал можна і потрібно забезпечити 10-12% зростання промислового виробництва. Давайте ж, зрештою будемо використовувати ті сировинні гроші, які знаходяться у штаб фонді, а не просто вкладати в економіку інших країн (наприклад, США).

План
Вступ

1. Функція споживання, середня і гранична схильність до споживання та заощадження

2. Поняття інвестицій

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?