Способи перевірки документів та їх характеристика - Реферат

бесплатно 0
4.5 93
Документація, елемент методу бухгалтерського обліку, що здійснює спостереження за господарськими операціями та їх в обліком. Значення документів в обліковому відображенні господарських операцій, способи їх перевірки і порядок виправленні помилок.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНАОсобливістю бухгалтерського обліку є суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві. Для забезпечення такого спостереження кожну господарську операцію оформляють відповідним документом. Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку: вона служить для первинного спостереження за господарськими операціями і є обовязковою умовою для відображення їх в обліку.Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку: вона служить для первинного спостереження за господарськими операціями і є обовязковою умовою для відображення їх в обліку. Для працівників, що виконують ці розпорядження (касирів, матеріально відповідальних осіб, виконавців робіт тощо), документи є обґрунтуванням здійснених ними операцій. Попередній контроль здійснюють керівні працівники: підписуючи документ, вони беруть на себе відповідальність за законність операції, оформленої цим документом. Документи мають і правове (юридичне) значення як письмовий доказ здійснення господарських операцій, а тому використовуються судовими органами при розгляді господарських позовів.Помилки виникають з різних причин: внаслідок втоми, недбалості працівника, несправності калькулятора або компютера. Однак у тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки й необумовлені виправлення не допускаються. Помилки можуть бути: - локальні - перекручування інформації тільки в одному обліковому регістрі (наприклад, неправильно проставлена дата); транзитні - якщо помилка автоматично проходить через декілька облікових регістрів, наприклад, перекручування запису будь-якої суми у журналі реєстрації операцій веде до помилок на рахунках, в оборотній відомості і балансі [2, c.18]. Помилки виправляють: 1) коректурним способом виправляються помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, створених ручним способом, тобто неправильні текст або цифри закреслюються і над закресленим надписуються правильні текст або цифри.Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією. Документація - важливий елемент методу бухгалтерського обліку: вона служить для первинного спостереження за господарськими операціями і є обовязковою умовою для відображення їх в обліку. Документи мають важливе значення для забезпечення контролю за збереженням майна господарства, раціональним його використанням. Практика свідчить, що нестачі, розтрати і безгосподарність, різні зловживання найчастіше бувають там, де документи оформляються неправильно і несвоєчасно, облік ведеться незадовільно [6, c.268]. Існують такі способи перевірки документів: зустрічна перевірка, взаємна, нормативна, хронологічна, арифметична перевірки, техніко-економічні розрахунки та аналітичне оцінювання.

План
Зміст

Вступ

1. Значення документів в обліковому відображенні господарських операцій

2. Способи перевірки документів

3. Порядок виправлення помилок в документі

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?