Способи оптимізації самостійної пізнавальної діяльності інтерна-педіатра за умов кредитно-модульної системи навчання - Статья

бесплатно 0
4.5 220
Самостійна робота інтерна-педіатра як підготовка фахівця з оволодіння науковими знаннями і практичними навичками. Кредитно-модульна система - спосіб організації навчального процесу, що передбачає послідовне, ґрунтовне опрацювання інтернами матеріалу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
За умов кредитно-модульної системи навчання спостерігається значне наближення сутності та змісту самостійної роботи інтернів, що дозволяє розробити універсальні підходи до організації пізнавальної діяльності майбутнього лікаря. Зміст робочої програми охоплює обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних інтернам-педіатрам для проведення самостійної роботи. Таким чином, за умов кредитно-модульної системи спостерігається значне наближення сутності та змісту самостійної роботи інтернів очно-заочної форми навчання на кафедрах факультету післядипломної освіти і медичних факультетів Львівського національного медичного університету та стажування в базових установах і закладах охорони здоровя, що дозволяє розробити універсальні підходи до організації пізнавальної діяльності майбутнього лікаря. Одночасно принцип індивідуальності в навчанні передбачає перехід до вивчення нового матеріалу тільки після засвоєння попереднього, а також - систематичності в роботі за індивідуальним темпом; використання різноманітних джерел інформації; залучення більш підготовлених інтернів у якості консультантів; використання лекційного матеріалу з метою мотивації самостійної пізнавальної діяльності та освоєння інтерном сучасної методології пізнання. За умов кредитно-модульної системи загальне зниження кількості аудиторних годин доцільно компенсувати збільшенням консультаційних занять, під час яких викладач може зорієнтувати інтерна щодо правильного вибору підручників, методологічних посібників, індивідуально розяснити методику самостійної роботи, специфіку пошуку матеріалу для підготовки тестових чи творчих завдань, допомогти у виборі тематики рефератів чи науково-дослідних робіт.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?