Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студенток економічного профілю - Статья

бесплатно 0
4.5 134
Розробка спортивно-орієнтованої технології фізичного виховання на основі переважного застосування волейболу, спрямованої на психофізичне вдосконалення, підвищення рівня соматичного здоров"я та фізичної підготовленості. Огляд мотивації до регулярних занять

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПОРТИВНО-ОРІЄНТОВАНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮРозроблено й науково обґрунтовано спортивно-орієнтовану технологію фізичного виховання на основі переважного застосування волейболу, спрямовану на психофізичне вдосконалення студенток економічних спеціальностей, підвищення рівня соматичного здоровя та фізичної підготовленості, концептуальною основою якої є використання засобів і методів фізичного виховання та спортивного тренування, змагальної діяльності, формування позитивної мотивації до регулярних занять фізичними та спортивними вправами з використанням різних форм занять. Разработана и научно обоснована спортивноориентированная технология физического воспитания на основе преимущественного применения волейбола, направленная на психофизическое совершенствование студенток экономических специальностей, повышение уровня соматического здоровья и физической подготовленности, концептуальной основой которой является использование средств и методов физического воспитания и спортивной тренировки, соревновательной деятельности, формирование позитивной мотивации к регулярным занятиям физическими и спортивными упражнениями с использованием различных форм занятий. We have developed and scientifically substantiated sports-oriented technology based on prevalence of volleyball practicing; the conceptual basis of this technology lies in the wide use of means and methods of physical culture and sports training, competitive activities, formation of positive motivation for regular physical training and sport exercises using various types of classes. Непопулярність фізичної культури у виші пояснюється відсутністю у студентів навичок, досвіду фізичної активності, знеціненням ролі фізичного виховання, відсутністю можливості обирати улюблені види рухової активності (модні види спорту), незадовільною діагностикою фізичного та психічного стану студентів першого курсу, застосуванням традиційних застарілих методів проведення занять, у яких відсутнє дидактичне обґрунтування. З метою дослідження мотивів та інтересів до занять спортом та фізичною культурою нами була розроблена анкета, яка складалася з таких розділів: відомості про студентів, питання, що дозволяють, з одного боку, визначити ставлення до предмету «фізичне виховання», з іншого, - дізнатися мотиваційно-ціннісну спрямованість у сфері фізичної культури та спорту.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?