Спортивні ігри в системі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової справи - Статья

бесплатно 0
4.5 199
Професійна діяльність інженера-нафтовика, важливі якості. Фактори, що забезпечують ефективну адаптацію до умов професійного середовища і кліматичних умов. Застосування спортивних ігор як засобу фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової справи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спортивні ігри в системі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової справиПроблема вдосконалення системи фізичного виховання у ВНЗ на основі вимог галузевих стандартів підготовки фахівців, стану здоровя, індивідуальних інтересів студентів знайшла відображення в роботах багатьох учених [2, 3, 4, 6, 9 та ін.]. Вітчизняні й зарубіжні науковці акцентують увагу на тому, що традиційна система фізичного виховання не в змозі ефективно впливати на розвиток індивідуальних фізичних здібностей, формування професійно-прикладних фізичних умінь та навичок студентів. Складова частина фізичного виховання, яка займається питаннями, повязаними з підготовкою до трудової діяльності, отримала свою назву - професійно-прикладна фізична підготовка (I ІІІФП). В основі впливу занять фізичними вправами на успішність професійної діяльності знаходиться механізм перенесення рухових навичок, умінь, сформованих у процесі занять фізичною культурою, на результат оволодіння навичками і вміннями у трудовій діяльності. Мета дослідження: визначити вплив занять спортивними іграми на формування професійно значущих психофізичних якостей майбутніх фахівців нафтогазової галузі.Саме випускники цих спеціальностей найчастіше стикаються з несприятливими кліматичними й виробничими факторами, що висуває підвищені вимоги до фізичної і психічної готовності фахівців до професійної діяльності. Спортивні ігри у поєднанні із засобами загальної фізичної підготовки, професійними вправами, теоретичними заняттями є ефективним засобом для покращення тих фізичних, психічних і спеціальних якостей, які висуваються до фахівців нафтогазового виробництва.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?